Vladimir Lenin

Vladimir Lenin

Vladimir Lenin, Rus sosyalist devrimci ve politikacı. Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu. Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin öncüsü olan Rusya Komünist Partisi’nin ilk lideri.

Doğum: 22 Nisan 1870

Ölüm: 21 Ocak 1924

Lenin, 22 Nisan 1870 yılında Rus İmparatorluğu zamanında,  serfliğin kaldırılmasının ardından özgürlüğünü kazanan bir ailede dünyaya gelmiştir.

Yaşamının ilk yıllarında zorluklarla karşılaşan Lenin; 1886 yılında babasını beyin kanamasından kaybetmiştir. Daha sonra 1887’de ağabeyi Aleksandr İlyiç Ulyanov Rus çarı III. Aleksandr’a suikast düzenleyen bir örgüte üye olması nedeniyle asılmıştır. Aleksandr tutuklandığı sırada yanında bulunan kız kardeşi Anna Ulyanova, Karzan yakınlarındaki küçük Kokuchkino kasabasına sürülmüş ve 1891’de tifodan hayatını kaybetmiştir.

Vladimir Lenin lisans eğitimi için Kazan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girmiş ancak çar karşıtı devrimci eylemleri yüzünden üniversiteden uzaklaştırıldı. Hukuk fakültesini dışarıdan bitirip 1891’de avukat oldu. 1895 yılında Marksizm ile tanışmıştır.

St.Petersburg’ta “İşçi Sınıfının Kurtuluşu İçin Mücadele Birliği” adlı bir örgüt kurmuş bunun ardından tutuklanarak 14 ay hapis yatmıştır. Hapisten çıktıktan sonra Sibirya’ya sürgüne yollandı. Temmuz 1898’de kendisi gibi sosyalist eylemci olan eşi Nadejda Krupskaya ile evlendi. Ardından Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi, (RSDİP) Lenin’in hazırladığı parti program taslağı ile kurulmuştur..

1900 yılında sürgün cezası bittikten sonra Avrupa’ya gitmiştir. Rusya’daki arkadaşlarının yardımıyla Iskra (Kıvılcım) gazetesini çıkardı. 1906’da RSDİP başkanlığına seçildi. 1917 yılında Rusya’ya döndü, Şubat Devrimi’nin sonuca ulaşmayınca güvenlik nedeniyle Finlandiya’ya gitmek zorunda kaldı. Rusya’ya Ekim Devrimi’nden hemen önce dönmüştür.

1922’de felç geçiren Lenin’in Sovyet Hükümeti’ndeki rolü giderek azaldı. Aynı yılın aralık ayında geçirdiği ikinci felçten sonra aktif politikadan çekildi. 1923 Mart’ında geçirdiği üçüncü felcin sonrasında konuşma yeteneğini de yitirdi. 21 Ocak 1924 günü, 53 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü’nün ardından cesedi mumyalanarak Kızılmeydan’daki Lenin Mozolesi’ne yerleştirildi.

Vladimir Lenin Kitapları

  1. Ne Yapmalı? (Hareketimizin Canalıcı Sorunları)
  2. Emperyalizm (Kapitalizmin En Yüksek Aşaması)
  3. “Sol” Komünizm (Bir Çocukluk Hastalığı)
  4. Devlet ve Devrim
  5. Kadın ve Aile
  6. Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı
  7. Sosyalizm ve Din
  8. Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
  9. Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktatörlüğü
  10. Sosyalizm ve Savaş
  11. Bir Adım İleri İki Adım Geri
  12. Din Üzerine
  13. Karl Marx ve Marksizm Üzerine
  14. Örgütlenme
  15. Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları
  16. Devlet Üzerine
  17. Gençlik Üzerine
  18. Proleter Devrimi ve Dönek Kautsky
  19. İşçi Sınıfı ve Köylülük
  20. Demokratik Devrimde Sosyal Demokrasinin İki Taktiği
  21. Marx Engels Marksizm
  22. Materyalizm ve Ampiryokritisizm
  23. Marksizm ve Ulusal Sorun
  24. Emperyalist Ekonomizm
  25. Halkın Dostları Kimlerdir
  26. Marksist Öğreti
  27. Nisan Tezleri ve Ekim Devrimi
  28. Kadın ve Marksizm
  29. Sosyalizm ve Anarşizm
  30. Komün Dersleri
  31. Marksizmin Üç Kaynağı
  32. Seçme Yazılar – Devrim, Demokrasi, Sosyalizm
  33. Karl Marx ve Doktrini
  34. Tasfiyecilik Üzerine
  35. Proleter Devrim ve Dönek Kautsky
  36. Sanat ve Edebiyat
  37. Lenin’in Son Kavgası
  38. Son Yazılar Son Mektuplar
  39. Rusyada Kapitalizmin Gelişmesi
  40. Eğitim Politikası ve Pedagoji Üzerine
  41. Din ve Devrim
  42. Yönetmeyi Nasıl Öğrendik?
  43. Devrimci Maceracılık
  44. Ekim Devrimi Dosyası
  45. Felsefe Defterleri
  46. Plehanov’a Mektuplar
  47. Marksist Felsefe Yazıları
  48. Ütopik ve Bilimsel Sosyalizm
  49. Halk Eğitimi Üzerine
  50. Ne Yapmalı?
  51. Kır Yoksullarına
  52. Partileşme Süreci
  53. Edebiyat ve Sanat Üzerine
  54. Halkın Devlet Yönetimine Katılımı Üzerine
  55. Tarımda Kapitalizm
  56. Emperyalist Savaş Üzerine
  57. Felsefe Defterleri
  58. Lenin Seçme Eserler Cilt: 12
  59. Lenin Seçme Eserler Cilt: 11
  60. Lenin Seçme Eserler Cilt: 10
  61. Lenin Seçme Eserler Cilt: 9
  62. Lenin Seçme Eserler Cilt: 8
  63. Lenin Seçme Eserler Cilt: 7
  64. Lenin Seçme Eserler Cilt: 6
  65. Lenin Seçme Eserler Cilt: 5
  66. Lenin Seçme Eserler Cilt: 4
  67. Lenin Seçme Eserler Cilt: 3
  68. Lenin Seçme Eserler Cilt: 2
  69. Lenin Seçme Eserler Cilt: 1
  70. Sendikalar Bugünkü Durum ve Troçki’nin Hataları Üzerine
  71. Yenilgicilik ve Enternasyonalizm
  72. Rusya’da Sosyal Demokrasinin Tutumu
  73. Ulusal Kimlik ve Etnik Açılım
  74. Karl Marx

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir