Uluslararası Para Fonu (IMF) Kredileri

IMF Kredileri

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kredileri ile potansiyel sorunları olan ülkelerde istikrarlı bir ekonomi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amaçlanır.
IMF Kredileri ile ortaya çıkabilecek krizleri önlemek için  ülkelere finansal kaynaklar sağlar.
IMF borç verme sitemini, ülkelerin değişen ihtiyaç ve kapasitelerine göre sürekli olarak düzenlemektedir.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kredi süreci nasıldır ?

IMF, üye ülkelerin talebi üzerine ödemeler dengesi ihtiyaçları için mali destek sağlar.

Bir üye ülkenin kredi talebini takiben IMF ekibi hükümet ile ekonomik ve mali durumu değerlendirmek için görüşmelerde bulunur. Borç verme sürecinden önce Imf ve hükümet belirli bir politika üzerinde anlaşmaya varırlar. Yapılan görüşmeler sonucunda ekonomik program belirlenir ve bir “Niyet Mektubu” ile beraber IMF’nin İcra Kurulu’na sunulur.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Kredi Türleri Nelerdir ?

İmtiyazsız Borç Verme

İmtiyazsız krediler ise esas olarak Standby Düzenlemeleri (SBA), Esnek Kredi Hattı (FCL), İhtiyati Likidite Hattı (PLL) ve daha çok orta ve uzun vadeli gereksinimler için kullanışlı olan Uzatılmış Kredi Kolaylığı aracılığıyla sağlanabilir. IMF Hızlı Finansman Aracı (RFI) ile ivedi ödemeler dengesi gereksinimleri ile karşılaşan üyelerine acil durum yardımı da sağlayabilmektedir.
Tüm İmtiyazsız kolaylıklar IMF’nin piyasada geçerli “işlem oranı” olarak bilinen faiz oranına tabidir ve belirli sınırların üstündeki büyük miktarlı krediler ayrıca ek ücrete tabidir. İşlem oranı SDR (Özel Çekme Hakkı) faiz oranına dayanır. Bu faiz oranı başlıca uluslararası para piyasalarında kısa vadeli faiz oranlarında meydana gelen değişiklikleri dikkate alabilmek amacıyla haftada bir gözden geçirilmektedir. Erişim limiti
olarak adlandırılan bir ülkenin IMF’den borç alabileceği miktar, kredinin tipine bağlı olarak değişiklik göstermektedir, fakat normalde bu ülkenin IMF kotasına göre hesaplanmaktadır. Bu limitin istisnai durumlarda aşılması olasıdır. Standby Düzenlemeler, Esnek Kredi Hattı ve Uzatılmış Kredi Kolaylığı için önceden belirlenmiş bir erişim tavanı yoktur.

  • Stand-By Düzenlemeleri (SBA): Ülkelere kısa vadeli ödemeler dengesi güçlüklerinde yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
  • Esnek Kredi Hattı (FCL): Sağlam temelleri,politikaları ve geçmiş performansı yüksek olan ülkeler içindir FCL düzenlemeleri üye devletin talebi üzerine daha önceden belirlenmiş kalifikasyon kriterlerini yerine getiren ülkeler için uygulanır.
  • İhtiyati Likidite Hattı (PLL): güçlü temelleri ve politikaları olan ve böylesi politikaları uygulamakta iyi performans göstermiş ülkeler içindir. PLL için uygun ülkeler orta düzeyde hassasiyetlerle karşılaşabilirler ve FCL kalifikasyon standartlarını karşılamayabilirler ancak normalde SBA’lar ile ilişkilendirilen büyük ölçekli politika uyum çabalarına da gereksinim duymazlar.
  • Uzatılmış Fon Kolaylığı (EFF): Bu kolaylık, 1974 yılında esaslı ekonomik reformlar gerektiren geniş kapsamlı bozulmaları yansıtan orta ve uzun vadeli ödemeler dengesi sorunlarında ülkelere yardımcı olmak amacıyla tesis edilmiştir.
  • Hızlı Finansman Aracı (RFI): RFI daha önceki acil durum yardım politikalarının kapsamını genişletmek ve bunların yerine geçmek için tasarlanmıştır. RFI acil ödemeler dengesi gereksinimi ile karşılaşan tüm üyelere sınırlı koşulsallık esası ile hızlı finansal yardım sağlamaktadır.
İmtiyazlı Borç Verme

Düşük Gelirli Ülkelere yönelik yeni imtiyazlı kolaylıklar, Yoksulluğun Azaltılması ve Büyüme Fonu (PRGT) altında IMF’nin mali desteğini daha esnek ve Düşük Gelirli Ülkelerin farklı  gereksinimlerine daha uygun hale getirmeye yönelik geniş bir reform çabasının bir parçası olarak Ocak 2010’da tesis edilmiştir. Erişim limitleri ve kuralları kriz öncesi dönemlere kıyasla neredeyse iki katına çıkmıştır. Mali şartlar daha imtiyazlı hale getirilmiş ve faiz oranı her iki senede bir gözden geçirilir olmuştur. Bu kolaylıkların tümü, güçlü büyüme ve yoksulluğun daimi olarak azaltılması ile uyumlu sürdürülebilir bir makro ekonomik pozisyona ulaşmayı
hedefleyen ülkenin sahipliğindeki programları desteklemektedir.

  • Uzatılmış Kredi Kolaylığı (ECF): Yoksulluğun Azaltılması ve Büyüme Kolaylığı’nın (PRGF) yerine geçmiştir ve Fon’un uzayan ödemeler dengesi zorlukları yaşayan Düşük Gelirli Ülkelere orta vadeli destek sağlayan başlıca aracıdır.
  • Standby Kredi Kolaylığı (SCF): Kısa vadeli ödemeler dengesi gereksinimleri olan Düşük Gelirli Ülkelere mali yardım sağlamaktadır. SCF Dışsal Krizlere Karşı Kolaylık (ESF) altındaki Yüksek Erişimli Bileşen’in yerine geçmiştir ve aralarında ihtiyati esasların da bulunduğu çok geniş yelpazede yer alan durumlar için kullanılabilir.
  • Hızlı Kredi Kolaylığı (RCF): Sınırlı koşulluluk ile acil ödemeler dengesi güçlükleri ile karşılaşan Düşük Gelirli Ülkelere hızlı mali yardım sağlamaktadır. RCF, Fon’un Düşük Gelirli Ülkelere yönelik acil yardımını düzenlemektedir ve pek çok durumda esnek şekilde kullanılabilir.

 

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.