Uluslararası Örgütler

Uluslararası Örgütler

Uluslararası örgüt, devletler ya da sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulmuş yapılardır.

Uluslararası ilişkilerde değişen koşullarla birlikte yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır. Yeni koşullar devletleri işbirliğine zorlamaktadır. Devletler uluslararası alanda meydana gelen ortak sorunları çözmek için örgütlenme yolunu tercih etmiş ve bu olgu uluslararası örgütlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.

Uluslararası Örgütlerin tamamının yer aldığı liste aşağıdadır;

Uluslararası Örgütler

A
Afrika Birliği (AU)
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
Akdeniz İçin Birlik (AİB)
Amerika Devletleri Örgütü (OAS)
And Ülkeleri Ekonomik Topluluğu
And Ülkeleri Grubu
Arap Devletleri Ligi (AL)
Arktic Konseyi
Asya İnsan Hakları Merkezi
Asya İşbirliği Diyaloğu (AİD)
Asya Kalkınma Bankası
Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı (CICA)
Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC)
Asya’da İşbirliği Ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (AİGK)
Avrasya Ekonomi Topluluğu (EURASEC)
Avrasya Patent Teşkilatı (EAPO)
Avrupa Birliği (EU)
Avrupa Konseyi (COE)
Avrupa Patent Enstitüsü (EPI)
Avrupa Patent Ofisi (EPO)
Avustralya Grubu
B
Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS)
Bağlantısız Ülkeler Hareketi (NAM)
Baltık Denizi Devletleri Konseyi (CBSS)
Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS)
Batı Avrupa Birliği (WEU)
Benelux
Birleşmiş Milletler (UN)
Bölgesel İşbirliği Konseyi
C-Ç
CERN(Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı)
Çin- Türkiye Ticaret Odası (ÇTTO)
D-E
Doğu Afrika Ülkeleri Topluluğu (EAC)
Doğu ve Orta Afrika Ortak Pazarı (COMESA)
Dünya Korunma Birliği (IUCN)
Daimi Hakemlik Mahkemesi (PCA)
Dünya Gümrük Örgütü (DGO)
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)
G
G20
G3
G4 bloc
G4 nations
G77
G8
Gelişen Sekiz Ülke (D-8)
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
Global Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları (GPPP)
Grup 15’ler
GUAM
Güney Afrika Gümrük Birliği (SACC )
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC)
Güney Amerika Milletleri Topluluğu (CSN)
Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR)
Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütü (SAARC)
Güney Asya Ortak Çevre Programı (SACEP)
Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR)
Güney Pasifik Yerbilimi Komisyonu (SOPAC)
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ)
Güvenlik İşbirliği Merkezi (RACVIAC)
I-İ
Interpol
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
K
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ)
Karayip Devletleri Birliği (KDB)
Karayipler Topluluğu (CARICOM)
Kızılay (Red Crescent)
Kızılhaç (Red Cross)
Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK)
Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
L
Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı (HCOPIL)
Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC)
M-N
Mağrip Arap Birliği (MAB)
MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Avustralya)
Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması Örgütü (CTBTO)
Nükleer Enerji Ajansı (NEA)
O-Ö
Orta Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEEAC-ECCAS)
Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA)
P-R
Pasifik Ada Ülkeleri Ticaret Antlaşması (PICTA)
Pasifik Ada Ülkeleri Yakın Ekonomik İlişkiler Antlaşması (PACER)
Pasifik Adaları Bölgesel Organizasyonlar Konseyi  (CROP)
Pasifik Adaları Forumu
Pasifik Bölgesi Serbest Ticaret Antlaşması (PARTA)
Pasifik Topluluğu Sekretaryası (SPC)
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
Portekiz Dili Konuşan Ülkeler Topluluğu (CPLP)
Rhine Denizcilik Merkezi Komisyonu (CCNR)
Rio Grubu
Rus-Belarus Birliği
S-Ş
Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO)
T
Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi)
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy)
U-Ü
Uluslararası Af Örgütü (AI)
Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM)
Uluslararası Aşı Enstitüsü (IVI)
Uluslararası Bitki Genetiği Araştırma Enstitüsü (IPGRI)
Uluslararası Ceza Divanı ve Türkiye (UCD)
Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC)
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Yasal Ölçüler Örgütü (OIML)
Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC)

 

Yazar

Diplomat

7 yorum

  1. Geri bildirim: UNICEF

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir