Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması

Paris İklim Anlaşması; 12 Aralık 2015 tarihinde, 30 Kasım – 13 Aralık 2015 tarihleri ​​arasında Paris’te düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Konferansı’nın yirmi birinci oturumunda kabul edilmiştir.
5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55’ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

İlk İmza Tarihi: 22 Nisan 2016

Yürürlüğe Giriş Tarihi: 4 Kasım 2016

İmza Yeri: New York, ABD

Taraf Ülke Sayısı: 185

Onaylayan Ülke Sayısı: 197

12 Aralık 2015’te, UNFCCC’nin Tarafları, iklim değişikliği ile mücadele etmek ve sürdürülebilir düşük karbonlu bir gelecek için ihtiyaç duyulan eylem ve yatırımları hızlandırmak ve yoğunlaştırmak için önemli bir anlaşmaya vardılar.
Paris Anlaşması, bir Sözleşme’ye dayanmaktadır ve ilk kez, tüm ulusların, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerine uyum sağlama konusunda iddialı çabalar göstermesi konusunda bir adım atılmıştır.
Bu sebeple, küresel iklim çabasında yeni bir rota belirlemiştir.
Anlaşma, iklim değişikliğiyle mücadelede gelişmiş/gelişmekte olan ülke sınıflandırmasına ve tüm ülkelerin sorumluluk üstlenmesi anlayışına dayanmaktadır.

Paris Anlaşması’nın Temel Amacı: Bu yüzyıldaki küresel sıcaklık artışını 2 santigrat derecenin altına düşürerek küresel sıcaklık artış tehdidine karşı küresel tepkiyi güçlendirmek ve sıcaklık artışını 1.5 santigrat dereceye kadar sınırlama çabalarını devam ettirmektir.
Ayrıca; anlaşma ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma yeteneklerini güçlendirmeyi de hedefler. Bu iddialı hedeflere ulaşmak için uygun finansal akışlar, yeni bir teknoloji çerçevesi ve gelişmiş bir kapasite geliştirme çerçevesi uygulamaya konacak, böylece gelişmekte olan ülkelerin ve en savunmasız ülkelerin kendi ulusal hedefleri doğrultusunda harekete geçmeleri desteklenecektir.

Paris İklim Anlaşması; tarafların belirli katkılar ortaya koymasını ve bu katkıları yıllar içinde güçlendirmesini zorunlu kılar. Taraflar emisyonları ve çabaları hakkında rapor vermek zorundadır.

Anlaşmayı işler hale getirmek adına, Paris’te çok çeşitli konularda modaliteler, prosedürler ve kılavuzlar geliştirmek üzere bir çalışma programı başlatılmıştır.

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir