Müzakere Teknikleri

Müzakere, uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan en önemli diplomasi araçlarındandır.

Müzakere Sürecine Hazırlık

 • Uygun heyet oluşturulmalı
 • Heyet başkanı belirlenmeli
 • Hukukçuların seçimi
 • Meselenin tarihçesinin analizi
 • Akademik çevrelerden destek
 • Müzakere taslağı hazırlanmalı
 • “Non paper” niteliğinde bilgi kağıtları
 • Öneri taslakları
 • Taslak basın açıklaması
 • Konuşma metinleri hazırlanmalı
 • Genel beyan niteliğinde konuşma hazırlanması
 • İzlenecek stratejinin belirlenmesi, B planının hazırlanması
 • Karşı tarafa verilebilecek ve istenilecek ödünlerin tespiti yapılmalı
Lojistik Hazırlık
 • Bütçenin hazırlanıp onaya sunulması
 • Zamanında otel rezervasyonunun yapılması
 • Gerekiyorsa araç kiralanması
 • Sunulabilecek hediyenin seçimi
 • İlgili büyükelçilik ve misyonun zamanında bilgilendirilmesi
 • İkili temas ve görüşmeler için randevuların alınması

Müzakere teknikleri 

Müzakereye Başlarken
 • Açılış konuşması yapmak
 • Genel beyanda bulunmak
 • Ortak menfaatlere vurgu yapmak
 • Müzakerelere yapıcı katkıda bulunulacağı mesajını vermek
 • Başkan ve sekreterya yöneticileri ile iyi ilişkiler kurmak
 • Raportörlerin tayininde söz sahibi olmak
 • Önemli aktörleri ziyaret etmek
 • Yazım grubunda yer almak
Temel İlkeler
 • Müzakere metninin dengeli olup olmadığına bakmak
 • Asla olmaz dememek
 • Daimi dostluk yoktur. Çatışan ya da çakışan çıkarlar sözkonusudur
 • Karşı tarafın önerilerini hemen reddetmemek ya da kabul etmemek
 • Keskin açıklamalardan kaçınmak
Müzakere Sürecinde Dikkat Edilmedi Gerekenler
 • Sorulmamış soruları yanıtlamamak
 • Zaman çalma ve oyalama taktikleri
 • Uzun beyan ve konuşmalardan kaçınmak
 • Önemli bir kazanım sağlamadan ödün vermemek
 • Her şey kabul edilmeden hiçbir şey kabul edilmemiştir ilkesi
 • Şeytan ayrıntıda saklıdır
Müzakere Süreci
 • İşbirliği ve “kazan kazan” yaklaşımı
 • Güven ve itimat sağlama
 • Gizlilik ilkesine riayet
 • Bilgiye hızlı erişim
 • Bilgiyi ve veriyi zamanında analiz etme
 • Konjonktüre göre değişiklik yapma
 • Merkezle istişare

Müzakere Safhası, Müzakerelerde Dikkat Edilecek İlkeler

Kaynak: TC. Dışişleri Bakanlığı

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.