Müzakere Nedir ?

Müzakere Nedir ?

Müzakere, uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan en önemli diplomasi araçlarındandır. Birleşmiş Milletler Anlaşması da çatışmaların öncelikle müzakere ile çözülmesi gerektiğini vurgular.

Müzakere diplomatların ana görev alanlarındandır. Dış politikadaki sorunlar müzakere ile çözüme kavuşturulur. Devletlerin dış politikada başarılı olabilmeleri için müzakere süreçlerini iyi yönetmeleri gerekir.

Müzakere

bazı Müzakere Tanımları

 • Siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesine yönelik gerçekleştirilen görüşmeler
 • Anlaşmazlıkların mümkünse “kazan kazan” yöntemi ile çözüme kavuşturulması
 • Anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü
 • Sahada kaybedileni masada geri alma sanatı
 • İki ya da daha fazla kişinin anlaşmaya varmasını sağlayacak yapısal bir konuşma yapmaktır
 • Belli bir gündem üzerinde derin görüşmeler yoluyla bir anlaşmaya varmak üzere farklı milletlerden insanların bir araya gelmesi
 • Müzakere şiddeti durdurmayı ve çatışmanın tüm taraflarının dahil olduğu ortak karar alma süreci vasıtasıyla bir anlaşmaya varmayı amaçlayan bir çatışma çözümü stratejisidir

Uluslararası İlişkilerde Müzakere neden önemlidir ?

 • Uluslararası İlişkilerin karmaşık yapısı
 • İlişkilerin çeşitlendirilmesi
 • İkili ve çok taraflı sorunlarda artış
 • Bölgesel krizler ve çatışmalar
 • Etnik ve dinsel çatışmalar
 • Ticaretin artan önemi
 • Yeni nüfuz alanları için mücadele
 • Stratejik kaynaklara erişim için mücadele
 • İnsanlığın ortak iyiliği (barış ve istikrar)

Temel Müzakere Konuları

 • Savaş ve çatışmaların sonuçlandırılması
 • Ateşkesin sağlanması
 • Silahların kontrolü
 • Bölgesel ittifak ve örgütlerin oluşturulması
 • Sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi
 • Deniz yan hudutlarının belirlenmesi
 • Kıta sahanlığı sınırlarının tespiti
 • Enerji kaynakları
 • Çevrenin korunması
 • İklim değişiliği ile mücadele
 • Sınıraşan sular
 • Petrol ve doğal gaz boru hatları

 

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.