Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA); Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika arasında olan bir anlaşmadır.  NAFTA; iki gelişmiş ülke olan ABD ve Kanada ile gelişmekte bir ülke olan Meksika’nın serbest ticaret bölgesi kurmak adına yapmış olduğu bir anlaşmadır.

Kuruluş: 1 ocak 1994

Resmi Web Sitesi: naftanow.org

Üye Ülkeler

  • Amerika Birleşik Devletleri
  • Kanada
  • Meksika

Nafta Kuruluş/Tarihçe

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA), 1994 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten beri NAFTA, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasındaki ticaret ve yatırımlara ilişkin çoğu tarife ve tarife dışı engelleri sistematik olarak ortadan kaldırmıştır.

  • 10 Haziran 1990: Kanada, ABD ve Meksika serbest ticaret anlaşması imzalamayı kabul etti
  • 5 Şubat 1991: NAFTA müzakereleri başladı.
  • 17 Aralık 1992: NAFTA, Kanada, ABD ve Meksika’dan liderler tarafından imzalandı.
  • Ağustos 1993: Çalışma ve çevre ile ilgili ek yan anlaşmalar müzakere edildi.
  • 1 Ocak 1994: NAFTA yürürlüğe girdi

Bu anlaşma ile üç ülke aralarındaki ticari engelleri ortadan kaldırmayı kabul etmiştir.
30 Eylül 2018’de, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada , Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını yeniden müzakere etmişlerdir . Yeni anlaşmaya ABD-Meksika-Kanada Anlaşması denilmektedir . Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için her ülkenin yasama organı tarafından onaylanması gerekmektedir bu yüzden henüz yürürlüğe girmemiştir.

NAFTA’NIN GETİRDİKLERİ

NAFTA’nın ana hükümleri, üç üye arasındaki tarifelerin, gümrük vergilerinin ve diğer ticaret engellerinin kademeli olarak azaltılmasını ve bazı tarifelerin 15 yıldan daha uzun bir süre içinde derhal kaldırılmasını İçermektedir. Anlaşma, imzalayanlar arasında işlem gören çok çeşitli mamul ürün ve emtialara nihai olarak gümrüksüz erişim olanağı sağlamıştır. Diğer NAFTA ülkelerinden ithal edilen ve herhangi bir eyalet, yerel ya da il hükümetinin bu tür mallara vergi veya tarifeler getirmesini yasaklayan ürünlere “ulusal mallar” statüsü verilmiştir.

NAFTA ayrıca fikri mülkiyet haklarını güvence altına almaya yönelik hükümler içermektedir. Katılan ülkeler fikri mülkiyeti koruma kurallarına uyacak ve endüstriyel hırsızlığa karşı katı önlemler alacaktır .

NAFTA, tarafların vaat ettiklerini gerçekleştirmese de, yürürlükte kalmaya devam etmiştir. Nitekim, 2004’te Orta Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (CAFTA) NAFTA’yı beş Orta Amerika ülkesini (El Salvador, Guatemala, Honduras, Kosta Rika ve Nikaragua) içerecek şekilde genişletmiştir .
Aynı yıl, Dominik Cumhuriyeti gruba ABD ile bir serbest ticaret anlaşması, ardından 2006’da Kolombiya, 2007’de Peru ve 2011’de Panama ile imzalayarak anlaşmaya katıldı.

Yenilenen Anlaşma

ABD Başkanı Donald Trump Ocak 2017’de göreve başladıktan sonra NAFTA’nın yeniden müzakere edilmesi konusunda baskıda bulunmuştur. Müzakere edilmediği takdirde Amerika’nın Nafta’dan çekileceğini söylemiştir. Bunun üzerine Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri’nden temsilciler Ağustos 2017’de anlaşmayı yeniden müzakere etmeye başlamış ancak aylarca süren müzakerelerde ilerleme katedilememiştir.

Ağustos 2018’in sonunda Meksika ve ABD, NAFTA’nın çoğunu koruyan ancak bir dizi önemli değişiklikler ortaya koyan yeni bir ticaret anlaşması imzalamayı Kanada’ya şart koştuklarını açıkladılar. Bu baskıdan sonra Kanada 30 Eylül’de ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’nı (USMCA) imzalamayı kabul etmiştir. Ülkelerin yasama organları tarafından onaylanması gereken anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir.

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.