Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü(OPCW), kimyasal silah olmayan bir dünya için “Kimyasal Silahlar Sözleşmesi”ni uygulamayı amaçlayan bir uluslararası örgüttür.

Merkezi: Lahey, Hollanda

Kuruluş Sözleşmesi: Kimyasal Silahlar sözleşmesi

Kuruluş Tarihi: 29 Nisan 1997

Başkanı: Fernando Arias

Üye Sayısı: 193

Resmi Web Sitesi: opcw.org

Tarih

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi; 27 Nisan 1997 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Dünyadaki ilk çok taraflı silahsızlanma anlaşmasıdır.
Bu anlaşmanın sonucunda “Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)” ortaya çıkmıştır.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW); sözleşmenin kimyasal silahların geliştirilmesi, üretimi, stoklanması, transferi ve kullanımını sona erdirme görevini yerine getirmeye çalışır.

Kimyasal silahların yeniden ortaya çıkmasını önlemek, mevcut silah stoklarının elimine edilmesini sağlamak ve dünyayı kimyasal silah tehdidinden korumak için çalışır.

Kimyasal silahları ortadan kaldırmaya yönelik kapsamlı çabalarından dolayı 2013 Nobel Barış Ödülü, 10 Aralık 2013’te Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne verilmiştir.

Amaçlar

Güvenilir ve Şeffaf Rejimler; kimyasal silahların imhasını doğrulamak ve yeniden ortaya çıkmasını önlemek için güvenilir ve şeffaf rejimler oluşturmak.

Koruma ve Yardım; kimyasal silahlara karşı koruma ve yardım sağlamak.

Uluslararası İşbirliği; kimyasalların barışçıl yollarda kullanılması için uluslararası işbirliğini teşvik etmek.

Evrensel Üyelik; uluslararası işbirliğini geliştirerek OPCW’ yi evrensel hale getirmek.

ORGANLAR

Yürütme Kurulu

Opcw’nin yönetim organıdır. İki yılda bir düzenlenen taraf devletler konferansı tarafından seçilen, 41 OPCW üyesi devletten oluşur.

Sekreterlik

Taraf Devletler ve Yürütme Konseyi Konferansına yardımcı olur

Yardımcı Organlar
  • İdari ve Mali konularda Danışmanlık Kuruluşu
  • Gizlilik Komisyonu
  • Eğitim ve Sosyal Medya Danışma Kurulu
  • Bilimsel Danışma Kurulu

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.