Nükleer Silahlar

Nükleer silah; dünyadaki en tehlikeli silahlardır. Etkileri çok büyük alanlarda ve uzun yıllar boyunca devam eder. Milyonlarca insanın ölümüne sebep olur, doğayı yok eder ve gelecek nesillerin hayatını tehlikeye atar. Nükleer silahlar; atom çekirdeğinin fizyon( parçalanması) ya da füzyon(birleştirilmesi) ile oluşan bir kimyasal reaksiyon ile enerji açığa çıkması sonucunda oluşan patlamayı yaratan her türlü silahlardır. Ürettikleri patlamalar …

Devamını oku

Müzakere Teknikleri

Müzakere, uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan en önemli diplomasi araçlarındandır. Müzakere Sürecine Hazırlık Uygun heyet oluşturulmalı Heyet başkanı belirlenmeli Hukukçuların seçimi Meselenin tarihçesinin analizi Akademik çevrelerden destek Müzakere taslağı hazırlanmalı “Non paper” niteliğinde bilgi kağıtları Öneri taslakları Taslak basın açıklaması Konuşma metinleri hazırlanmalı Genel beyan niteliğinde konuşma hazırlanması İzlenecek stratejinin belirlenmesi, B planının hazırlanması Karşı tarafa …

Devamını oku

Kıta Sahanlığı

Kıta sahanlığı; sahildar bir devletin kıta sahanlığı, karasularının ötesinde kıta kenarının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az bir mesafede ise, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz mili mesafeye olan kısımda, bu devletin kara ülkesinin doğal uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarının deniz yatağı ve toprak altlarını içerir. (BMDHS-md.76/1) Coğrafi anlamı; ülkeyi oluşturan kara parçasının …

Devamını oku

Münhasır Ekonomik Bölge Nedir ?

Münhasır Ekonomik Bölge; 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 5.kısmında düzenlenmiştir. Karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattan itibaren kıyı devlete, 200 deniz miline kadar deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak altındaki alanlarında birtakım hak ve yetkiler tanıyan deniz alanına denir. Kıta Sahanlığı; karasularının ötesinde kıta kenarının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az …

Devamını oku

Müzakere Nedir ?

Müzakere, uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde kullanılan en önemli diplomasi araçlarındandır. Birleşmiş Milletler Anlaşması da çatışmaların öncelikle müzakere ile çözülmesi gerektiğini vurgular. Müzakere diplomatların ana görev alanlarındandır. Dış politikadaki sorunlar müzakere ile çözüme kavuşturulur. Devletlerin dış politikada başarılı olabilmeleri için müzakere süreçlerini iyi yönetmeleri gerekir. bazı Müzakere Tanımları Siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesine yönelik gerçekleştirilen görüşmeler …

Devamını oku

Diplomat (Meslek Memuru) Nedir, Kime Denir?

Diplomat, uluslararası arenada ülkesini temsil etme yetkisine haiz, dış politika konusunda gerekli bilgi ve birikime sahip olan kişidir. Dışişleri Bakanlığı, “diplomat” kelimesi yerine “meslek memuru” tabirini kullanmaktadır. Diplomat kelimesi, köken itibarı ile Fransızca “diplomate” sözcüğünden dilimize geçmiştir. Diplomat (Meslek Memuru) Ne İş Yapar? Diplomatlar, bulundukları konum itibarı ile farklı bir ülkede gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlarda (toplantı, …

Devamını oku

Mekik Diplomasisi

Mekik diplomasisi, aralarında uyuşmazlık bulunan uluslararası iki aktör arasına üçüncü bir kişinin girmesi ve arabulucuk faaliyetleri yürüterek problemi gidermesi amacıyla tercih edilen diplomasi türüdür. Genellikle kriz dönemlerinde bu yola başvurulur. İngilizce tabiriyle “shuttle diplomacy” olarak adlandırılan mekik diplomasisi, adını arabulucunun uyuşmazlık bulunan iki taraf arasında sürekli gidip gelmesinden (mekik dokumasından) almıştır. Bu diplomasi türü, en …

Devamını oku

Uluslararası İlişkiler Terminolojisi

Uluslararası İlişkiler disiplinine özgü kelimeler ve bu kelimelerin İngilizce karşılıkları aşağıda listede A’dan Z’ye sıralanmıştır. Aşağıda yer alan Uluslararası İlişkiler Terminolojisi, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. ULUSLARARASI İLİŞKİLER TERMİNOLOJİSİ FOREIGN RELATIONS TERMINOLOGY Türkçe EnglIsh AB barışı koruma gücü EU peace keeping force AB dış ilişkiler ve güvenlik politikası EU foreign and …

Devamını oku

Büyükelçi Nedir, Büyükelçilerin Görevleri Nelerdir?

Büyükelçi, bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisidir. Eski tabirle, sefer-i kebir olarak da bilinir. Büyükelçiler, kendi ülkelerinin devlet başkanlarının imzası bulunan “güven mektubu” ismi taşıyan bir belgeye sahiptir. Bir büyükelçinin göreve başlaması, kendi devlet başkanı tarafından verilen güven mektubunu (itimatname) görev yapacağı devletin başkanına takdim etmesinin ardından başlar. Güven mektubu takdim işlemi, …

Devamını oku