Kamu Diplomasisi

Kamu Diplomasisi Nedir ?

Kamu diplomasisi; devletten devlete değil, devletten kamuoylarına; sivil toplumdan devletlere; sivil toplumdan kamuoylarına yönelik olarak yapılan, kapalı kapılar ardında değil, açık ve toplumun her kesiminin katıldığı bir diplomasidir. (Sanberk ve Altınay, 2008)

Günümüz uluslararası ilişkilerinde, devletlerin çıkarlarını savunması için sadece klasik diplomasi yöntemlerine başvurması yetersiz kalır.

Gelişen teknoloji ile iletişim ve haberleşme büyük hız kazanmıştır. İnsanlar tüm dünyada yaşanan gelişmelerden anlık olarak haberdar olmaya başlamıştır.

Küreselleşme ile uluslararası ortamdaki aktörlerde de değişikler ortaya çıkmıştır. Artık sadece devletler ve onların temsilcileri değil kamuoyları da uluslararası aktörler haline gelmiştir.

Yaşanan tüm bu gelişmelerle, devletler için “kamu diplomasisi” ,”yumuşak güç” gibi kavramların önemi artmıştır.

Sadece devletlere yönelik politikaların yetersiz kaldığı dünyada “kamu diplomasisi” çalışmaları yürütmek devletler için zorunlu hale gelmiştir.

Kamu diplomasisinde hedef kamuoylarıdır. Devletler, hükümet dışı aktörleri ve kamuoylarını etkilemeye çalışır ve bunun için aktif politikalar geliştirir.

KAMU DİPLOMASİSİ TARİHİ

Kamu diplomasisi kavramı ilk olarak Amerika’da Tufts Üniversitesi’nde  Edmund Gullion tarafından kullanılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı’na kadar diplomasi; uluslararası sistemin egemen aktörleri ve devletler arasında geçen bir süreçti. İkinci Dünya Savaşının ardından tüm dünyada beliren savaş karşıtlığı, uluslararası örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının yeni aktörler olarak ortaya çıkması, teknolojik gelişmelerin hızlanması ülkelerin dış politika amaç ve araçlarında da değişikler yapmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte; kamu diplomasisi, yumuşak güç gibi kavramlar devletlerin dış politikalarında  belirleyici olmaya başladı.
Kamu diplomasinin uluslararası politikada önem kazanmasında Soğuk Savaş döneminde yürütülen düşünce savaşlarının etkisi büyüktür.

KAMU DİPLOMASİSİ ARAÇLARI

Kamu diplomasisinin diğer ülkelerin halklarını etkilemek adına sahip olduğu çeşitli araçları kullanmaktadır.

Bunlar arasında; devlet temsilcilerinin uyguladığı programlar, kitle iletişim araçları, ekonomik programlar vb. yer almaktadır.

KAMU DİPLOMASİSİ TANIMLARI

Mark LEONARD : Kamu Diplomasisinin ana amacı, köklü ilişkiler inşa etmektir. Diğer ülkelerin ihtiyaçlarını, kültürlerini, insanlarını anlamak; bakış açılarını paylaşmak, yanlış algılamaları düzeltmek, ortak paydalar bulmak kamu diplomasisinin başlıca hedefidir. Kamu diplomasisi, bir ülkenin imajının ve bilinirliğinin, bireysel etkileşim için uygun ortam yaratabilecek bir güç olduğu varsayımına dayalıdır.

Hans N. TUCH: Kamu Diplomasisi; kendi ulusunun düşüncelerini ve ideallerini, kendi kurumlarını ve kültürünü aynı zamanda ulusal hedeflerini ve güncel politikalarını yabancı halklara anlatma amacı taşıyan bir hükümetin iletişim politikası ve sürecidir.

Hans N. TUCH: Kamu Diplomasisi; Medyanın uluslararası ilişkilerdeki rolünü, hükümetlerin kamuoyuna dayanarak kendini geliştirmesini, bir ülkenin özel kuruluşlarının diğer ülkelerin kuruluşlarıyla hükümet dışı etkileşimde bulunmasını ve tüm bu uluslararası sürecin, politika geliştirme ve dış ilişkilerin yönlendirilmesi üzerindeki etkisini kapsamaktadır.

Nicholas CULL: Kamu Diplomasisi; uluslararası bir aktörün, yabancı bir halk ile yakaladığı bağlantı yoluyla uluslararası ortamı yönetme girişimidir.

François Bernard HUYGHE: Kamu Diplomasisi; yabancı halkları olumlu yönde etkilemeye yönelik bir politik aksiyondur. Direkt olarak kamuoyunu hedefler, fikirlerin ve düşüncelerin uluslararası dolaşımını sağlar. Aynı zamanda özel gruplar arasında bir etkileşim oluşturur.

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.