Uluslararası İlişkiler Teorileri

Uluslararası İlişkiler; “uluslararası sistem” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. Disiplin, 20. yüzyılın başlarında Galler’de doğmuş ve ilk yıllarında Britanya’da gelişmiştir. Bu dönemde uluslararası ilişkilerde hakim ekol idealizmdir. Daha sonraki …

Devamını oku