Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), ekonomik ilerlemeyi ve dünya ticaretini güçlendirmek amacıyla 1960 yılında kurulan hükümetlerarası ekonomik bir organizasyondur.

OECD Kuruluş Tarihi: 30 Eylül 1961

OECD Genel Merkezi: Paris, Fransa

OECD Genel Sekreteri: Angel Gurría

OECD Resmi Dilleri: İngilizce-Fransızca

OECD Üye Sayısı: 35

OECD Bütçesi: 374 milyon Euro

Resmi Web Sitesi: oecd.org

ekonomik İşbirliği ve KAlkınma Teşkilatı (OECD) Tarihi

Marshall Planı kapsamında, II. Dünya Savaşı’nda harap olan Avrupa’nın yeniden inşası için 1948 yılında OEEC (Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü) kurulmuştur, 1960 yılında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de katılımıyla küresel çapta bir işlerlik kazanmıştır.

OEEC’nin işlevini tamamlamasının ardından onun devamı olarak daha kapsamlı ve işlevselsel olan OECD 1961 yılında kurulmuştur.

OECD’nin kuruluş anlaşması, 14 Aralık 1960 yılında Paris’te imzalanmıştır.

OECD’nin 20 kurucu üyesi bulunmaktadır. Bunlar; ABD, Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç, Portekiz ve Türkiye.

ekonomik İşbirliği ve KAlkınma Teşkilatı (OECD) Amaçları

OECD’nin amacı, dünyanın dört bir yanındaki insanların ekonomik ve sosyal refahını artıracak politikaların oluşturulmasını sağlamaktır.

  • Mali istikrarı koruyarak, en yüksek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve istihdamı sağlamak, üye ülkelerde hayat standardını yükseltmek ve böylece dünya ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Üye olan veya olmayan ülkelerde sağlıklı ekonomik kalkınmaya yardımcı olmak,
  • Uluslararası yükümlülüklere uygun olarak çok taraflı dünya ticaretinin büyümesine ayırım yapmadan katkıda bulunacak politikalar geliştirmek

ekonomik İşbirliği ve KAlkınma Teşkilatı (OECD) organları

  • Konsey: Karar verme yetkisi OECD Konseyine aittir. Bu üye ülke başına bir temsilcinin yanı sıra Avrupa Komisyonu temsilcisinden oluşur.
  • Komiteler: Üye ülkelerin temsilcileri, ekonomi, ticaret, bilim, istihdam, eğitim veya finans piyasaları gibi belirli politika alanlarındaki gelişmeleri gözden geçirmek ve fikirlerini ilerletmek için özel komitelerde toplanırlar. Yaklaşık 250 komite, çalışma grubu ve uzman grup vardır.
  • Sekreterya: Paris’teki Sekretarya, komitelerin faaliyetlerini destekleyen ve OECD Konseyi tarafından kararlaştırılan öncelikler doğrultusunda çalışmayı yürütecek yaklaşık 2. 500 personelden oluşur.

OECD Üyeleri

Avusturya (1961) Belçika (1961) Kanada (1961) Danimarka (1961)
Fransa (1961) Almanya (1961) Yunanistan (1961) İzlanda (1961)
İrlanda (1961) İtalya (1961) Lüksemburg (1961) Hollanda (1961)
Norveç (1961) Portekiz (1961) İspanya (1961) İsveç (1961)
İsviçre (1961) Türkiye (1961) Birleşik Krallık (1961) ABD (1961)
Yugoslavya (1962) Japonya (1964) Finlandiya (1969) Avustralya (1971)
Yeni Zelanda (1973) Meksika (1994) Çek Cumhuriyeti(1995) Macaristan (1996)
Polonya (1996) Güney Kore (1996) Slovakya (2000) Şili (2010)
Estonya (2010) Slovenya (2010) İsrail (2010) Letonya (2016)

Yazar

Diplomat

2 yorum

  1. Geri bildirim: Uluslararası Örgütler
  2. Can you send us the contact address of the Organization for Economic Development and Co-operation.

    Yours truly.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.