Diplomasiyle İlgili Kitaplar

Diplomasi Kitapları

Diplomasiyle ilgili kitaplar arasından en popüler ilk 10 kitabı bu listede derledik.
Kitapların yazarlarına ve içeriğine dair genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

1. Diplomasi – Henry Kissinger

Kissenger, “Diplomasi” kitabında diplomasi sanatının inceliklerini, uluslararası ilişkilerin tarihsel gelişimini, güç dengesinin, yaşadığımız dünyayı nasıl yarattığını dünya liderleriyle olan kişisel görüşmelerinden yola çıkarak kendi perspektifinden açıklıyor. Modern diplomasinin, savaş ve barış güçleri arasındaki güç dengesinde yaşanan deneyim ve çabalardan doğduğunu anlatıyor. De Gaulle, Nixon, Chou En-Lai, Mao Tse-Tung, Reagan ve Gorbaçov gibi dünya liderlerinin özel portrelerini okuyucuya sunarak, görüşlerini, yaşadığı olayları, Nixon’ın dış politika ortağı olarak yaptığı diplomatik girişimleri, gerçek hikâyelerle süsleyerek aktarıyor.

 

2. Diplomasi Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması – Temel İskit

İskit, eserinin kendi deneyimlerinden süzülen araştırma ve incelemelere dayandığını, “diplomasi”nin “dış politika”nın bir alt ürünü değil bir aracı olduğunu belirtiyor. Modern diplomasinin kurum ve araçlarını ele aldığı eserinde kendi bilgi ve deneyimlerinden yararlanmıştır. Türkiye’de diplomasiyi ilk kez tarihi, teorisi ve uygulaması ile birlikte ele alan bu kitapta, ikili ve çok taraflı diplomasi türleri, müzakereler, antlaşmalarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti diplomasisi ve kurum olarak Türkiye Dışişleri Bakanlığı inceleniyor.

 

3. Osmanlı Milletler ve Diplomasi – İlber Ortaylı

Ortaylı, Osmanlı yönetimindeki farklı dinî grupları Tanzimat’tan itibaren geçirdikleri dönüşümle birlikte ele almıştır. Osmanlı diplomasisindeki gelişmeleri, Yunanistan, Çarlık Rusyası ve Avusturya ile ilişkiler bağlamında inceleyerek diplomasi tarihine ve Osmanlının son dönemlerine de ışık tutmaktadır.

 

 

 

4. Diplomasi Tarihi 1 – R. Kutay Karaca , Barış Özdal

Eserde, Diplomasi, diplomasi tarihi, ilk ve orta çağ’da diplomasinin gelişimi, modern diplomasinin gelişiminde etkili olan unsurlar, uluslararası sistemde yeni aktörlerin oluşmasının diplomasinin gelişimine etkileri, 1. Dünya Savaşı öncesindeki bazı önemli olayların diplomasinin gelişimine etkileri, 1. Dünya Savaşının diplomasinin gelişimine etkileri gibi konu başlıkları ile diplomasinin ortaya çıkışından itibaren gelişimini konu almaktadır.

 

 

5. Diplomasi Tarihi 2 – Barış Özdal

Eserde diplomasi tarihi / siyasi tarih / uluslararası ilişkiler tarihi / dünya tarihi üzerine kısa bir zaman içinde hızlı fakat doğru bilgiler edinmek isteyenlerin yanı sıra başta KPSS, lisansüstü giriş sınavları, doktora yeterlik, doçentlik olmak üzere birçok sınava hazırlananlara fayda sağlayacak konular yer almaktadır.

 

 

 

6. Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı Devlet Kanun Diplomasi – Prof. Dr. Halil İnalcık

Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı’nın devlet politikası, diplomatik ilişkileri ve Avrupa’ya karşı verdiği savaşların detayları… Bir Osmanlı Padişahı nasıl yetişir, ne gibi özelliklere sahiptir ve kendini nasıl geliştirir, yönetim biçimini nasıl belirler, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman’ın yönetim anlayışı nasıldır… Avrupa Türklerden neden korkuyordu, “Türk korkusu”nun temelleri nelerdir… Türkler Avrupa’yı nasıl fethettiler, yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık okurları için yıllarca araştırdı ve yazdı… 60 yılın ürünü olan bu eser Osmanlı hakkında yeni bilgiler veriyor.

 

7. Dijital Diplomasi – Gözde Kurt

Sağlıklı bir kamu diplomasisi ortamı yaratmak isteyen ülkeler, kitlelere en hızlı ve etkili yoldan ulaşmanın yolu olan dijital diplomasi alanındaki faaliyetlerine çok daha fazla önem vermek durumundadır. Önümüzdeki dönemde “dijital diplomasi” kavramının öneminin son derece artacağı, klasik diplomasi ile dijital diplomasinin ayrılmaz bir bütün haline geleceği ve dijital diplomasinin diplomaside vazgeçilmez bir unsur haline geleceği öngörülmektedir.

 

 

8. Çeviri ve Diplomasi – Nihal Yetkin Karakoç

Diplomatik alanlarda yapılan çevirileri konu alan ilk çeviri araştırması olan kitap, Türkçede bu alanda yazılmış ilk kitaptır. Diplomasi alanındaki birçok soruna ışık tutabilecek olan bu kitap, diplomatik metinler çevirisini çeviribilim incelemeleri ışığında ve konumlandırılmış sözlü ve yazılı metin bağlamında ele almaktadır. Diplomasi ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışanlara ve genel okura da diplomatik ortamlarda yer alan diplomat ve çevirmenlerin dünkü ve bugünkü konumu hakkında bilgi vermektedir.

 

9. İnsan Hakları ve Diplomasi – Numan Hazar

Uluslararası insan hakları belgelerinin gitgide arttığı, aynı zamanda uluslararası ilişkilerin her zaman çıkarlar tarafından belirlendiği bir dünyada, bir devletin çıkarlarını koruması başarılı diplomasi sayılıyor. Çıkarların korunduğu yerde açıktır ki insan hakları rastlantılar dışında korunamaz. Hazar’ın meslek yaşamında yaptığı gözlemlere ve engin deneyimine dayanarak kaleme aldığı bu kitapta, uluslararası ilişkilerdeki insan hakları sorunlarına bir bilim insanı titizliğiyle ayna tutmakta ve entelektüel ve etik dürüstlükle uluslararası ilişkileri yürütenlerin genellikle göz ardı ettiği, her alandaki uluslararası ilişkilerin yürütülmesinde insan haklarını temel alma gerekliliğine başarılı bir şekilde dikkati çekiyor.

 

10. Silahsız Savaş / Bir Mücadele Sanatı Olarak Diplomasi – Onur Öymen

Öymen, geçmişten bugüne kadar uluslararası ilişkiler alanında yaşanan olayları, anlatırken, diplomasinin gerçekte bir mücadele sanatı olduğunu göstermeye çalışıyor. Sessiz diplomasi nedir? Askeri, siyasi ve ekonomik güç sahibi olmak niçin önemlidir? Nüfuz mücadeleleri, çıkar çatışmaları, dış baskılar, yaptırımlar devletler arasındaki ilişkileri nasıl etkiliyor? Uluslar arası ekonomik ilişkilerde siyasal tercihler ne rol oynuyor? Devletler dış yardımları, dış ticareti, dış yatırımları nasıl yönlendiriyorlar? Uluslar arası alanda demokrasinin ve insan haklarının gerçek boyutu nedir? Kamuoyu nasıl yönlendiriliyor? Türkiye karşıtı propagandaların kökü nereye kadar gidiyor? Kitapta bu gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir