BRICS Nedir ? BRICS Ülkeleri

BRICS NEDİR ? BRICS Ülkeleri

BRICS, dünyanın gelişmekte olan ekonomileri arasında yer alan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika için kullanılan kısaltmadır.

BRICS 2018 Başkanı: Güney Afrika

BRIC 2018 Resmi Web Sitesi: brics2018.org.za

BRICS ÜLKELERİ
Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin
Güney Afrika

BRICS NEDİR ?

BRIC kısaltması ilk olarak; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin’in ekonomileri için hazırlanan bir raporda Goldman Sachs ekonomisti Jim O’Neil tarafından kullanılmıştır. Bu raporda, Jim O’Neil BRIC ülkelerinin ekonomilerinin G7 ülkelerinden daha hızlı büyüdüğünü anlatmıştır.

BRICS’İN GELİŞİMİ

2006 yılında, 4 ülke BM Genel Kurulu ile resmi olmayan diplomatik bir koordinasyon başlatmıştır. Kurulan bu başarılı etkileşim, devlet ve hükümet başkanları düzeyinde düzenli zirvelerin gerçekleştirilmesine yol açmıştır.

İlk BRIC Zirvesi, 2009 yılında Rusya’da gerçekleştirilmiştir.

2010 yılında Güney Afrika gruba katılmaya davet edilmiştir. Güney Afrika’nın dahil olması ile “BRICS” ismi kabul edilmiştir.

2009 yılındaki ilk toplantıdan sonra 2010 yılında Güney Afrika’nın gruba dahil olması ile ülkeler arasındaki diyaloğun kapsamı ve derinliği güçlenmiştir. Gelişmekte olan bu beş ülke için kullanılan BRICS kısaltması bugün siyasi bir varlığa dönüşmüştür.

BRICS ZİRVELERİ

Birinci BRIC zirvesi; 2009 yılında Rusya’da  küresel finansal kriz, BRIC diyaloğunun geleceği, G20 Zirvesi, uluslararası finansal kuruluşların reformu, gıda güvenliği, enerji güvenliği gibi konular üzerine yapılmıştır.

İkinci BRIC Zirvesi; 2010 yılında Brezilya’da gerçekleştirildi. Ülkeler bu zirvede, uluslararası durum, küresel mali kriz, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) üst yönetimi, G20 işleri, iklim değişikliği, Birleşmiş Milletler (BM) reformu gibi konuları tartışmışlardır.

Üçüncü BRICS Zirvesi; 2011 yılında Çin’de yapılmıştır. Bu zirveye 2010’da gruba dahil olan Güney Afrika’da katıldı.

Dördüncü BRICS Zirvesi; 2012 yılında Hindistan’da yapıldı. Zirvenin teması;  “Küresel İstikrar, Güvenlik ve Refah için BRICS Ortaklığı” idi. Liderler küresel yönetişim ve sürdürülebilir kalkınma konularını görüşmüşlerdir.

Beşinci BRICS Zirvesi; 2013 yılında Güney Afrika’nın Durban kentinde “BRICS ve Afrika: Kalkınma, Entegrasyon ve Sanayileşme için Ortaklık” temasıyla gerçekleştirildi. Bu zirvede BRICS İş Konseyi ve Think Tank Konseyi’nin kuruluşu açıklandı.

Altıncı BRICS Zirvesi; 2014 yılında Brezilya’da yapıldı.  Liderler, Yeni Kalkınma Bankası Anlaşması ve BRICS Bağımlı Rezerv Düzenlemesi Kuruluş Anlaşması’nı imzaladılar.

Yedinci BRICS Zirvesi; 2015 yılında Rusya’da yapıldı. Bu zirvede Brics liderleri Avrasya Ekonomik Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü liderleri ve gözlemci ülkelerin liderleri ile de toplantı düzenlemiştir.

Sekizinci BRICS Zirvesi; 2016 yılında Hindistan’da yapıldı. Bu zirvede liderler; uluslararası siyasi ve ekonomik durum, küresel yönetişim, terörle mücadele, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma gibi konuları tartışmışlardır.

Dokuzuncu BRICS Zirvesi; 2017 yılında Çin’de yapıldı. Uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerine yapılan zirvede “Xiamen Deklarasyonu” kabul edilmiştir.

Onuncu BRICS Zirvesi; 2018 BRICS Zirve’si Güney Afrika’da yapılmaktadır.

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.