Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği, BM Genel Sekreteri teşkilatın günlük işlerini yürüten uluslararası memurlardan oluşur. Birleşmiş Milletler‘in temel organlarına hizmet eder ve organların belirlediği politikaları uygular.

Birleşmiş Milletler Şartı “Genel Sekreteri” örgütün baş idari yetkilisi olarak tanımlamaktadır.

BM Genel Sekreteri Nasıl Seçilir; Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi‘nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından 5 yıllık süre ile seçilmektedir.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteliği’nin Görevleri

  • Genel Kurul’un, Güvenlik Konseyi’nin, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in ve Vesayet Meclisi’nin bütün toplantılarında bu sıfatla hareket eder; bu organlar tarafından kendisine verilen bütün öteki görevleri de yerine getirir. Örgütün çalışması konusunda Genel Kurul’a yıllık raporlar sunar.
  • Uluslararası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürebileceğini düşündüğü herhangi bir konuyu Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunar.
  • Genel Sekreterlik personeli dünya medyasını Birleşmiş Milletler çalışmaları hakkında bilgilendirir; tüm dünyayı ilgilendiren meseleler hakkında uluslararası konferanslar düzenler; konuşmaları yorumlar ve belgeleri örgütün resmi dillerine çevirir.

Genel Sekreter ve memurlar görevlerini yerine getirirken örgüt dışında herhangi bir makamdan talimat almazlar yalnızca örgüte karşı sorumludurlar.

Sekretarya memurları, Genel Kurul’ca saptanan kurallar uyarınca Genel Sekreter tarafından atanırlar.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri

1 Ocak 2017 tarihi itibariyle Birlemiş Genel Sekreteri Antonio Guterres‘tir.
Bm Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’nin önerisi üzerine Genel Kurul tarafından 5 yıllık süre ile atanır.
Teknik olarak bir Genel Sekreterin hizmet edebileceği beş yıllık dönemin sayısı için herhangi bir sınırlama olmamasına rağmen şimdiye kadar hiçbiri iki dönemden fazla görevde bulunmamıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri

İSİM GÖREV SÜRESİ AYRILMA NEDENİ
Trygve Lie(Norveç) 1 Şubat 1946 10 Kasım 1952 İstifa
Dag Hammarskjöld(İsveç) 10 Nisan 1953
18 Eylül 1961
Vefat
U Thant(Burma) 30 Kasım 1961
31 Aralık 1971
Görev süresi doldu.
Kurt Waldheim(Avusturya) 1 Ocak 1972
31 Aralık 1981
Çin Halk Cumhuriyeti görev süresinin uzatılmasını veto etti.
Javier Perez de Cuellar(Peru) 1 Ocak 1982
31 Aralık 1991
Görev süresi doldu.
Boutros Boutros Ghali(Mısır) 1 Ocak 1992
31 Aralık 1996
ABD ikinci dönem için adaylığını veto etti.
Kofi Annan(Gana) 1 Ocak 1997
31 Aralık 2006
Görev süresi doldu.
Ban Ki-moon(Güney Kore) 1 Ocak 2007
31 Aralık 2016
Görev süresi doldu.
Antonio Guterres(Portekiz) 1 Ocak 2017

Yazar

Diplomat

1 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.