Birleşmiş Milletler Örgütü Ekonomik Ve Sosyal Konsey

Birleşmiş Milletler Ekonomik Ve Sosyal Konsey

Birleşmiş Milletler Örgütü Ekonomik Ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Şartı ile oluşturulan BM’nin 6 ana organından bir tanesidir.

Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak için kurulmuştur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey kararlarını salt çoğunluk ile alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır.

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı: Frederick Musiiwa Makamure Shava

28 Temmuz 2016 tarihinde Ekonomik ve Sosyal Konsey’in 72. başkanı olarak seçilmiştir.

Ekonomik Ve Sosyal Konsey’in Görev Ve Yetkileri

  • Uluslararası ekonomik ve sosyal konuları ele almak ve Birleşmiş Milletler’e üye devletlere siyasi tavsiyelerde bulunacak ana forum niteliğini taşımak;
  • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ilgili konularda çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak ve tavsiyede bulunmak;
  • İnsan haklarına ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini sağlamak ve uygulamak;
  • Ekonomik, sosyal ve ilgili alanlarda büyük uluslararası konferanslar hazırlamaya ve organize etmeye yardımcı olmak ve bu konferansların koordineli olarak takibini yapmak;
  • Birleşmiş Milletler’e bağlı özel teşkilatların çalışmalarını yine onlara danışarak ve tavsiyede bulunarak ve Genel Kurul’a tavsiyelerde bulunarak koordine etmek.

Ekonomik Ve Sosyal Konsey Oturumları

Konsey yıl boyunca kısa toplantılar, hazırlık toplantıları ve sivil toplum kuruluşları ile paneller düzenlemektedir. Temmuz ayında dört hafta süren, New York ve Cenevre’de oturumlar düzenler. Ekonomik, sosyal ve insani konuların tartışıldığı toplantılar bakanlar ve üst düzey memurların katılımı ile gerçekleştirilir.

Konsey’in idari işleri yardımcı ve ilgili organlarca yürütülür.

Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Yardımcı ve İlgili Organları

  • Konseyin danışma kurulları olan ve görevleri uzmanlık ve sorumluluk gerektiren alanlarda çalışmalar yapmak ve tavsiyelerde bulunmak olan dokuz çalışma komisyonu: İstatistik Komisyonu, Nüfus ve Kalkınma Komisyonu, Sosyal Kalkınma Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Kadının Statüsü Komisyonu, Narkotik Komisyonu, Suçu Önleme ve Ceza Hukuku Komisyonu, Kalkınma için Bilim ve Teknoloji Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu.
  • 5 Bölgesel Komisyon: Afrika Ekonomik Komisyonu (merkezi Addis Ababa, Etiyopya’dadır), Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (merkezi Bankok, Tayland’dadır), Avrupa Ekonomik Komisyonu (merkezi Cenevre, İsviçre’dedir), Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (merkezi Santiago, Şili’dedir) ve Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (merkezi Beyrut, Lübnan’dadır).
  • Altı daimi komisyon ve uzman birim: Program ve Koordinasyon Komitesi, Beşeri Yerleşim Komitesi, Sivil Toplum Kuruluşu Komitesi, Uluslararası Kuruluşlarla Müzakere Komitesi, Enerji ve Doğal Kaynaklar Komitesi ve Kamu Yönetimi Komitesi.
  • Kalkınma planlaması, doğal kaynaklar, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ve Yerli Halklar Daimi Forumu gibi konularda çok sayıda uzman birim.
  • Konsey ayrıca, tamamı kendisine rapor sunan ve bağımsız oturumlarında tavsiyelerde bulunan, Birleşmiş Milletler programları (UNDP, UNEP ,UNICEF, UN-HABITAT ve UNFPA gibi) ve özel teşkilatların (FAO, WHO, ILO ve UNESCO gibi) çalışmalarını belli bir dereceye kadar koordine eder ve bunlarla işbirliği yapar.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI EKONOMİK VE SOSYAL KONSEY ÜYELERİ

Afganistan 2018
Cezayir 2018
Andorra 2019
Arjantin 2017
Avustralya 2018
Azerbaycan 2019
Belçika 2018
Benin 2019
Bosna Hersek 2019
Brezilya 2017
Burkina Faso 2017
Kamerun 2019
Çad 2019
Şili 2018
Çin 2019
Kolombiya 2019
Çek Cumhuriyeti 2018
Estonya 2017
Fransa 2017
Almanya 2017
Gana 2017
Guyana 2018
Honduras 2017
Mısır 2017
Irak 2018
İrlanda 2017
İtalya 2018
Japonya 2017
Lübnan 2018
Moritanya 2017
Nijerya 2018
Norveç 2019
Pakistan 2017
Peru 2018
Kore 2019
Moldova 2018
Rusya 2019
Ruanda 2018
St.Vincent ve Grenadines 2019
Somali 2018
Güney Afrika 2018
İspanya 2017
İsviçre 2019
İsveç 2019
Tacikistan 2019
Trinidad ve Tobago 2017
Türkiye 2017
Uganda 2017
Birleşik Arap Emirlikleri 2019
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 2019
Amerika Birleşik Devletleri 2018
Venezuela 2019
Vietnam 2018
Zimbabve 2017

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.