Birleşmiş Milletler Örgütü (BM)

Birleşmiş Milletler

Birleşmiş Milletler Örgütü (BM), 2. Dünya Savaşı sonrası galip olan büyük devletler- ABD, Sovyetler Birliği, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere liderliğinde kurulan uluslararası bir örgüttür.

Birleşmiş Milletler(BM) Şartı’nın İmzalanması: 26 Haziran 1945

Birleşmiş Milletler(BM) Şartı’nın Yürürlüğe Girmesi: 24 Ekim 1945

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Merkezi: New York (ABD)

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreteri: Antonio Guterres

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Sekreter Yardımcısı: Amina J. Mohammed

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurul Başkanı: Volkan Bozkır (75’inci Dönem)

Birleşmiş Milletler(BM) Güvenlik Konseyi Başkanı: Roman Oyarzun Marchesi

Birleşmiş Milletler(BM) Resmi Dilleri: Çince, Arapça, İngilizce, Fransızca, Rusça

Birleşmiş Milletler(BM) Üye Devletler193 üye devlet vardır.

Birleşmiş Milletler’in Amaçları ve İlkeleri: 

Amaçları:

 • Uluslararası barış ve güvenliği korumak
 • Hak eşitliği ve halkların kendi geleceğini belirleme ilkelerine saygı göstererek milletlerarasında dostça ilişkiler geliştirmek
 • Uluslararası ekonomik, sosyal, kültürel, insani sorunların çözümünde işbirliği yapmak ve temel insan hak ve özgürlüklerine karşı saygıyı teşvik etmek;
 • Bu ortak çıkarların elde edilmesi hususunda milletlerarasında uyum sağlayıcı bir merkez olmak

İlkeleri:

 • Tüm üyelerinin eşit egemenliğine dayanır
 • Tüm üyeler iyi niyet çerçevesinde Antlaşmada belirtilen yükümlülüklerin gereklerini yerine getirmelidir
 • Tüm üyeler uluslararası anlaşmazlıkları, uluslararası barış, güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmadan barışçıl yollarla çözümlemelidir
 • Tüm üyeler başka bir devlete tehdit oluşturmaktan ya da başka bir devlete karşı güç kullanmaktan kaçınmalıdır
 • Tüm üye devletler, Birleşmiş Milletler Antlaşmasına göre vukuu bulan her faaliyetin uygulamasına tam destek vermelidir
 • Antlaşmada geçen hiçbir madde Birleşmiş Milletler’e hiçbir devletin iç işlerine karışma yetkisi vermez.

Kuruluş

Birleşmiş Milletler fikri, ilk olarak 2. Dünya Savaşı sonrası, galip devletler tarafından gündeme getirilmiştir. Amaç, ülkeler arasında savaşa dönüşüp kendi güvenlikleri için tehdit oluşturacak anlaşmazlıkların önlenmesiydi.

Birleşmiş Milletler ismini ilk kez 1 Ocak 1942 yılında Franklin D. Roosevelt kullanmıştır.

Birleşmiş Milletler’in kurucu anlaşması olan Birleşmiş Milletler Şartı, 26 Haziran 1945 tarihinde 50 ülkenin bir araya gelmesi ile San Francisco’da imzalanmıştır. Konferansta temsil edilmemiş olan Polonya daha sonra şartı imzalamış ve 51 kurucu devlet arasında yerini almıştır.

Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 5 daimi üyesi (Çin, Fransa, Abd, Sovyetler Birliği, İngiltere) ve üye devletlerin çoğunluğunun Şart’ın onay işlemlemlerini tamamlamalarıyla resmi olarak faaliyete geçmiştir.

Birleşmiş Milletler(BM) Organları

Birleşmiş Milletlere(bm) Bağlı program ve fonlar

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE(BM) BAĞLI Uzman kurumlar

 • Dünya Bankası (WB)
 • Uluslararası Para Fonu (IMF)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
 • Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
 • Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
 • Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
 • Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)
 • Evrensel Posta Birliği (UPU)
 • Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE(BM) BAĞLI diğer kurumlar

 • Birleşmiş Milletler HIV / AIDS Programı (UNAIDS)
 • Birleşmiş Milletler Afet Azaltma Ofisi (UNISDR)
 • Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERLE(BM) İLGİLİ KURUMLAR

 Birleşmiş Milletler(BM) Amblemi

BM Logo

7 Aralık 1946’da Genel Kurul kararı ile onaylanmıştır. BM logosundaki zeytin dalları barışı temsil eder.
Harita ise BM’nin esas amacı olan barış ve güvenlik için ulaşılması gereken alanları temsil eder.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER(BM) bayrağı

Birlesmiş Milletler Bayrağı

Birleşmiş Milletler Bayrağı, mavi zemin üzerinde Birleşmiş Milletler’in resmi amblemi bulunmaktadır.

Yazar

Diplomat

23 yorum

 1. Geri bildirim: Kofi Annan Kimdir ?
 2. Geri bildirim: Uluslararası Örgütler
 3. Geri bildirim: Kıtalar ve Ülkeler
 4. Geri bildirim: Ülkeler ve Bayrakları
 5. Geri bildirim: UNICEF
 6. Geri bildirim: İtalya Cumhuriyeti
 7. Geri bildirim: İsviçre
 8. Geri bildirim: Kazakistan Cumhuriyeti
 9. Geri bildirim: Self Determinasyon Hakkı
 10. Geri bildirim: Ulus-devlet Nedir ?
 11. Geri bildirim: Ülkeler Ve Dilleri
 12. Geri bildirim: Bulgaristan Cumhuriyeti

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.