Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarını temsil eder, yasama ve karar alma süreçlerine katılır, Birlik kurumları üzerinde demokratik denetim mekanizması oluşturur.

Avrupa Parlamentosu Başkanı: David Maria SASSOLI

Avrupa Parlamentosu Genel Merkezi: Brüksel,BELÇİKA

Avrupa Parlamentosu Üye Sayısı: 751 (750 üye,1 başkan)

Resmi Web Sitesieuroparl.europa.eu

Avrupa Parlamentosu Yapısı

Parlamentonun çok merkezli bir yapısı vardır. Parlamento’nun olağan toplantıları Brüksel ve Strazburg’da yapılırken idari personel Lüksemburg’ta çalışır.

AP, doğrudan halk tarafından seçilmektedir. AB üye ülke vatandaşları her 5 yılda bir yapılan AP seçimlerinde oy kullanırlar.
Ulusal partiler AP seçimlerine katılamazlar, partilerin Avrupa partisi olarak seçimlere katılabilmesi için en az beş farklı ülkede örgütlenmiş olmaları gerekir.
Parlamentoda 1 başkan, 750 vekil, 8 siyasi grup(1 bağımsız-7  siyasi grup), 23 komite, 44 heyet bulunur.

Parlamentoda üyeler ülkelerine göre değil siyasi görüşlerine göre grup oluşturur bu sebeple vekiller ülkelerini değil partilerine oy veren vatandaşları temsil etmektedir.

AP’de üye ülkeler nüfusları oranında sandalye sayısına sahiptir. Lizbon Anlaşması AP üye sayısı için 751(750 üye + başkan) üst sınırını getirmiştir. Yine Lizbon Anlaşmasına göre bir ülkeden seçilen parlamenter sayısı 96’dan fazla 6’dan az olamaz.

Parlamento’da görüşülecek olan konular Genel Kurul’a gelmeden önce komitelerden ilgili olanında araştırılıp, tartışılır ve hazırlanan rapor Genel Kurul’a sunulur.

Karar ve Yetkileri

Parlamento’nun 3 temel yetkisi; bütçe,denetim ve yasamadır.

Parlamentonun AB bütçesi ile ilgili önemli yetkileri vardır. Bütçe, Parlamento başkanı tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girer. Bunun yanı sıra bütçeyi denetleme yetkisine de sahiptir.

Birliğin gelişimi ile Parlamento’nun yetkileri de zaman içerisinde artmış ve yasama sürecinde Avrupa Birliği Konseyi ile eşit statüye gelmiştir. Bu süreç, Maastricht Anlaşması’nın “Ortak Karar” yöntemini getirmesi ile başlamış sonrasında yapılan anlaşmalarla da genişlemiştir.
Ortak Karar yöntemi, Konsey ve Parlamentoyu eşit statüye getirmektedir. Avrupa Birliği’nin yasama yöntemidir.
Buna göre yasama sürecinde, Parlamento, komisyonun önerilerini inceleyip görüşlerini bildirir. Konsey’in farklı düşünmesi halinde ortak bir tutum üzerinde görüşülüp karar alınır.
Üye ülkeleri bağlayacak olan hukuki düzenlemeler Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayı ile mümkündür.

Ayrıca, Komisyon başkanını ve Avrupa Ombudsmanı’nı AP seçmektedir.
Parlamento’nun Komisyon’u denetleme yetkisi de bulunmaktadır.

Başkan

AP milletvekilleri arasından üyelerin salt çoğunluğu ile 2.5 yıllık süre için seçilmektedir.

3 Temmuz 2019’da, David Sassoli, 345 oyla Avrupa Parlamentosu’nun yeni başkanı seçilmiştir.

Başkan, dünyayla ve diğer AB kurumları ile olan ilişkilerde AP’yi temsil eder. Başkan Parlamento’nun çalışmalarını denetler. Her Avrupa Konseyi toplantısının başında gündem maddeleri hakkında görüşlerini ortaya koyar.
Avrupa Birliği bütçesi belirlendikten sonra başkan bütçeyi imzalar ve bütçe yürürlüğe girer.

Üyeler

AB’nin 28 üye devletinden seçilen 751 üye vardır. 1979’dan beri AP üyeleri 5 yıllık süre için üye ülke vatandaşları tarafından seçilmektedir.

Ülkeler nüfusları oranında parlamentoda koltuğa sahip olur. AP vekillerinin üçte birinden fazlası kadındır.

Siyasi Gruplar

AP’de yer alan siyasi gruplar vatandaşı oldukları ülkelere göre değil siyasi görüşlerine göre gruplanmışlardır.
Parlamantoda 8 siyasi grup vardır.
Bir siyasi grup oluşturmak için en az 25 üyeye ihtiyaç vardır ve üye ülkelerin en az dörtte biri,siyasi grup içinde temsil edilmelidir.
Üyeler birden fazla siyasi grupta yer alamazlar.
Bazı üyeler hiçbir siyasi grupta yer almazlar ve bağımsızlardır.

Komiteler

Parlamento’nun Genel Kurulu için hazırlık çalışmaları komitelerde yapılmaktadır.
Üyeler çeşitli alanlarda uzmanlaşmış komitelerde yer alır. Her komitede 25 ile 73 arasında vekil bulunur.
Komiteler ayda bir ya da iki kez Brüksel’de toplanır.
Komisyon ve Konsey’in önerilerini değerlendirir, gerektiği zamanlarda Genel Kurul için raporlar hazırlarlar.
Parlamento alt komiteler, geçici komiteler ve denetim için komiteler kurabilir.

Heyetler

AB üyesi olmayan ülkelerle olan ilişkileri yürütürler.

 

Yazar

Diplomat

4 yorum

  1. Geri bildirim: Avrupa Birliği (AB)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.