Avrupa Konseyi (Council Of Europe)

Avrupa Konseyi(Council Of Europe)

Avrupa Konseyi(Council Of Europe); insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949’da kurulmuş uluslararası bir kuruluştur.

Avrupa Konseyi, 28 üyeli AB‘den ayrı bir kuruluştur.

Kuruluş Tarihi: 5 Mayıs 1949

Genel Merkez: Strazburg, Fransa

Genel Sekreter: Thorbjorn Jagland

Üye Sayısı: 47

Kurucu Üyeler: Belçika, Danimarka , Fransa , İrlanda , İtalya , Lüksemburg , Hollanda , Norveç , İsveç ve Birleşik Krallık

Resmi Diller: İngilizce, Fransızca

Resmi Web Sitesi: coe.int

Avrupa Konseyi Kuruluş Amacı

İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ilkelerini korumak ve güçlendirmek; azınlıklar, ırkçılık, hoşgörüsüzlük ve yabancı düşmanlığı, sosyal dışlanma, uyuşturucu madde ve çevre konularındaki sorunlara çözüm aramak.

Avrupa KOnseyi Tarihi

İkinci Dünya Savaşı’nda büyük zarar gören Avrupa’da, halklar arasında uzlaşmayı sağlamak, çatışmanın yerine işbirliğini teşvik etmek, ortak kurumlar, standartlar ve sözleşmelere dayalı güvenli bir ortam oluşturmak amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Konseyi’nin kurucu anlaşması olan “Londra Antlaşması” 5 Mayıs 1949’da 10 Avrupa ülkesi tarafından(Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, İsveç ve Birleşik Krallık) imzalamıştır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ise 4 Kasım 1950’de Roma’da imzalanmıştır.
1950’lerden 1980’lere kadar Avusturya, Kıbrıs, Finlandiya, Batı Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lihtenştayn, Malta, Portekiz, San Marino, İspanya, İsviçre ve Türkiye olmak üzere 12 ülke daha katılmıştır. Bu ülkeler de kurucu üye olarak kabul edilmiştir.
1990 ve 2007 arasında Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Macaristan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Karadağ, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Ukrayna Avrupa Konseyi’ne katılmıştır. 1994 ve 2004 yıllarında Andorra ve Monaco Avrupa Konseyi’ne katılmıştır.

Avrupa Konseyi yapısı

Genel Sekreter

Genel Sekreter, Parlamenter Asamblesi tarafından beş yıllık bir süre için seçilir. Konseyin çalışma programının ve bütçesinin stratejik planlamasından sorumludur. Organizasyonu yönetir ve temsil eder.
Thorbjorn Jagland, Avrupa Konseyi’nin 13. genel sekreteridir.

BAKANLAR KOMİTESİ

Konsey’in karar verme organıdır ve her üye devletin dışişleri bakanları veya Strazburg’daki daimi diplomatik temsilcilerinden oluşur. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi politikasını kararlaştırır, bütçesini ve faaliyet programını onaylar.

Parlamenter Asamblesi (meclisi)

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin meclislerinden seçilen milletvekillerinin yer aldığı parlamento. Günümüzde 324 üyeden oluşmaktadır. Her ülke için ayrılan üye sayısı o ülkenin nüfusuyla doğru orantılıdır.

Parlamenter Asamblesi(meclisi) başkanı: Liliane Maury Pasquier’dir.

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

47 üye ülkede yerel ve bölgesel demokrasiyi güçlendirmekten sorumludur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Tüm Avrupa halklarının haklarının koruma altına alındığı daimi yargı organıdır.

İnsan Hakları Komiseri

İnsan Hakları Komiseri bağımsız olarak insan hakları ihlallerine dikkat çeker ve dikkat çeker.

Sivil Toplum Örgütleri KOnferansı

Konferansta yaklaşık 400 uluslararası Sivil Toplum Örgütü bulunmaktadır. Politikacılar ve halk arasında bağlantı kurar sivil toplumun sesini Konseye sunar.

Türkiye’nin Üyelik Durumu

Kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Avrupa Konseyi üyeleri

Almanya Gürcistan Macaristan
Andorra Hırvatistan Makedonya
Arnavutluk Hollanda Malta
Avusturya İngiltere Moldova
Azerbaycan İrlanda Monako
Belçika İspanya Norveç
Bosna-Hersek İsveç Polonya
Bulgaristan İsviçre Portekiz
Çek Cumhuriyeti İtalya Romanya
Danimarka İzlanda Rusya
Ermenistan Karadağ San Marino
Estony Letonya Sırbistan
Finlandiya Liechtenstein Slovakya
Fransa Litvanya Slovenya
GKRY Lüksemburg Türkiye
Ukrayna Yunanistan

Avrupa Konseyi gözlemci üyeleri

ABD
Japonya
Kanada
Meksika
Vatikan

Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği Konseyi Arasındaki Fark

Avrupa Konseyi; demokrasiyi teşvik etmek ve Avrupa’daki insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü korumak için Strazburg’da 47 ülkeden oluşan uluslararası bir organizasyondur.

Avrupa Birliği Konseyi; Avrupa Birliği kurumlarındandır.

Avrupa Konseyi, 28 üyeli AB’den ayrı bir kuruluştur. Bütün AB üyesi ülkeler ilk olarak, Avrupa Konseyi’ne katılmışlardır.

Yazar

Diplomat

2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.