Avrupa Komisyonu Hakkında Bilgi

Avrupa Komisyonu

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği‘nin yürütme organıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenen politikalar komisyon tarafından uygulanır.

Başkan: Ursula von der Leyen

Avrupa Komisyonu resmi web sitesi: ec.europa.eu

Avrupa Komisyonu’nun Yapısı

Komisyon Başkan ve yardımcıları da dahil olmak üzere 28 üyeden oluşur. AB üyesi ülkelerin her birinden bir üye bulunur. Komisyon üyeleri 5 yıllık bir dönem için seçilmektedir. Mevcut olan ekibin çalışması süresi 31 Ekim 2019’a kadardır.
Komisyonda yer alan üyelere “komiser” adı verilir. Üyeler bağımsız olarak çalışırlar, ülkelerini temsil etmezler. Her komisyon üyesinin sorumlu olduğu politika alanları vardır.
Bütün komisyon üyeleri karar alma sürecinde eşittir ve tek başlarına karar veremezler. Komisyon çalışmaları hakkında ortak karar verilir.

Komisyonun çalışmaları 28 üyenin yönlendirmesi ile gerçekleşir. Komisyon başkan tarafından yönetilir.

Komiserlerin amacı AB’nin menfaatlerini savunmaktır.

Üyelerinin yanı sıra 25000 kişiden oluşan idari teşkilat komisyona yardımcı olmak için çalışmaktadır. Bu personeller Genel Müdürlükler ve Hizmetler olarak adlandırılan yapılanmalarda görev alırlar. Genel Müdürlükler görevli oldukları politikalarda Komisyon üyelerine karşı sorumludurlar.
Genel Müdürlüklerin temel görevlerinden birisi yasa önerilerinin taslaklarını hazırlamaktır.

Komisyon, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin ardından altı ay içinde göreve başlar.
Komisyonun atanmasında Konsey ve Parlamento önemli rol oynamaktadır.

AB devlet başkanları tarafından Avrupa Parlamentosu’na Komisyon Başkanı önerileri gelir. Komisyon başkanı “Avrupa Birliği Zirvesi” tarafından belirlenir ve ataması Avrupa Parlamentosu’nun onayı ile yapılır.
Komisyon üyeleri ise üye ülkelerin göstereceği adaylar arasından Komisyon Başkanı tarafından seçilmektedir. Bu sebeple de komisyon başkanın adıyla anılır.

AB’nin yürütme organı konumundaki Komisyon birliğin bütçe ve politikalarını uygularken, AB hukukunun uygulanmasını da takip etmektedir. AB hukukunun ihlal edilmesi durumunda AB üyesi olan devletleri Avrupa Birliği Adalet Divanı’nda dava edebilirler. AB’de yasama ve karar alma süreci Komisyon’un önerisiyle başlar. Avrupa Parlamentosu ve Konsey’e yasama önerileri sunar ve yasama sürecini başlatır.

Komisyon’un merkezi Brüksel’dedir.

Yazar

Diplomat

4 yorum

  1. Geri bildirim: Ursula von der Leyen

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.