Avrupa Birliği Konseyi Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi,  Avrupa Birliği‘nin genel politika gündemini ve önceliklerini belirleyen organıdır.

Avrupa Birliği Konseyi 2019 Dönem Başkanlığı:
1 Ocak 2019-30 – Haziran 2019: Romanya

1 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019: Finlandiya

1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020: Hırvatistan

Avrupa Birliği Konseyi Resmi Web Sitesi: consilium.europa.eu

Avrupa Birliği Konseyi Genel Merkezi: Brüksel ( Belçika)

Konsey’in Yapısı

AB üyesi devletlerin hükümetlerindeki bakanlardan oluşan bir organdır.

Avrupa Birliği Konseyi, başlangıçta Ab’nin yasama sürecini yürüten organdı. Avrupa Birliği Parlamentosu‘nun yetkilerinin Konsey ile eşit statüye gelmesi ile yasama süreci bu iki organ tarafından paylaşılmıştır.

Parlamento AB halklarının temsil edildiği bir kurumken, Konsey devletlerin temsil edildiği bir kurumdur.
Konsey’de üye devletlerin ulusal çıkarları temsil edilmektedir.

Konsey toplantılarına konu ile ilgili olarak ülkesini temsilen yetkili bakanlar katılır. İlgili bakanların yanında Konsey Genel Sekreteri ve AB adına Komisyondan bir temsilcide toplantılara katılmaktadır.

Daimi Temsilciler Komitesi (coreper)

Bakanların Brüksel’de olmaması durumunda işlerini yürütmesi için görevlendirilmiş temsilcilerden oluşur.

Bakanlar zamanının büyük kısmını görevleri sebebiyle ülkelerinde geçirmektedir. Bu nedenle Konsey’in işlerinin aksamaması için böyle bir yapılanma oluşturulmuştur.

AB Dönem Başkanlığı

Konsey’de üye ülkelerin dönüşümlü olarak altı aylığına yürüttükleri başkanlıktır.

2007 yılından itibaren hangi yıllarda hangi ülkelerin dönem başkanlığı yürüteceği belirlenmiştir.

2019 yılının AB Konseyi Dönem Başkanlığı yapacak ülkeler; Romanya ve Finlandiya’dır.

1 Ocak 2019 tarihi itibariyle dönem başkanlığını Bulgaristan’dan devralan ülke Romanya olmuştur.
1 Ocak 2019 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında dönem başkanlığını Romanya yapmış; 1 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında dönem başkanlığını Finlandiya sürdürmüştür.

2020 yılı AB Dönem Başkanlığı; 1 Ocak 2020 – 30 Haziran 2020 tarihleri arasında Hırvatistan tarafından yürütülecektir.

Dönem başkanı, Konsey toplantılarını organize etmekle görevlidir.

Konsey’in görev ve Yetkileri

  • Üye ülkelerin ekonomi politikalarının koordinasyonunu sağlar
  • Birliğin ortak güvenlik ve dış politikasını belirler
  • AB adına uluslararası anlaşmaları imzalar
  • Birlik bütçesini Parlamento ile birlikte onaylar
  • Üye ülkeleri bağlayan yasal düzenlemeleri Parlamento ile belirler

Konsey Kararlarını nasıl alır ?

Kararlar üç farklı yöntem ile alınır.

  • Basit Çoğunluk
  • Nitelikli Çoğunluk
  • Oy birliği

Gelecek Yıllara Ait AB Dönem Başkanlıkları Listesi

1 Ocak 2019-30 Haziran 2019 Romanya
1 Temmuz 2019-31 Aralık 2019 Finlandiya
1 Ocak 2020-30 Haziran 2020 Hırvatistan
1 Temmuz 2020-31 Aralık 2020 Almanya
1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 Portekiz
1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 Slovenya
1 Ocak 2022-30 Haziran 2022 Fransa
1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 Çekya
1 Ocak 2023-30 Haziran 2023 İsveç
1 Temmuz 2023-31 Aralık 2023 İspanya
1 Ocak 2024-30 Haziran 2024 Belçika
1 Temmuz 2024-31 Aralık 2024 Macaristan
1 Ocak 2025-30 Haziran 2025 Polonya
1 Temmuz 2025-31 Aralık 2025 Danimarka

Yazar

Diplomat

4 yorum

  1. Geri bildirim: Avrupa Parlamentosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.