Avrupa Birliği Adalet Divanı Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı organı, AB hukuk sisteminin tarafsız ve bağımsız şekilde yürütüldüğü mahkemedir.

Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkanı: Koen Lenaerts

Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkan Yardımcısı: Antonio Tizzano

Avrupa Birliği Adalet Divanı Merkezi: Lüksemburg

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kuruluş Tarihi: 1952

Avrupa Birliği Adalet Divanı Resmi Web Sitesi: curia.europa.eu

Adalet Divanı Yapısı

AB yargısı, Adalet Divanı, Genel Mahkeme ve Özel Mahkemelerden oluşur. Bu üç Mahkeme bir arada Avrupa Birliği Adalet Divanının bir parçası konumundadır.

Abad, her üye ülkeden 6 yıllığına atanan birer, toplam 28 yargıç ve 8 savcıdan oluşan bir yapıdır.

Adalet Divanı ve Genel Mahkeme Yargıçlığı için AB vatandaşı olma şartı söz konusu değildir ancak Personel Mahkemesi Yargıçlığı için böyle bir koşul vardır. Bununla birlikte üye devletler Adalet Divanı ve Genel Mahkeme Yargıçlığı için hep kendi ülke vatandaşlarından yana tercih kullanmışlardır.

Adalet Divanı Yargıçları bağımsızlıkları ve tarafsızlıkları şüphe götürmeyen ve kendi ülkelerinde yüksek yargı makamlarına atanmak için gerekli niteliklere sahip kişiler tarafından seçilirler.
6 yıllık süre için atanırlar, görev süresi dolan yargıçlar yeniden atanabilirler.

Adalet Divanı’nın Amacı

  • AB hukukunun korunmasını sağlamak
  • AB kurumlarının almış olduğu kararların AB hukukuna uygunluğunu sağlamak
  • Üye devletlerin anlaşmalardan doğan sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamaktır.

Adalet Divanı Davaları

  • Divanın görüş bildirmesi: İmzalanacak uluslararası antlaşmalarla ilgili olarak Divan; yapılacak olan anlaşmaların AB hukukuna uygun olup olmadığı konusunda görüş bildirir.
    Ulusal bir mahkeme, önüne gelen bir davanın AB hukukunu ilgilendirdiğini düşünürse konuyla ilgili görüş bildirmesi için Abad’a başvurabilir.
  • İhmal Davaları: Bir üye ülke yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde, konsey ya da başka bir üye ülke dava açabilir.
  • İptal Davaları: AB hukuk kurallarından birinin genel hukuk sistemine ters düşmesi sebebiyle iptal davası açılabilir.
  • Hareketsizlik Davaları: AB Anlaşmaları’ nın gerektirdiği bir kararı almayan kurumlar hakkında diğer kurumlar, üye devletler ya da bireyler tarafından dava açılabilir.

Adalet Divanı Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Yargıçlar, kendi aralarından üç yıllık bir süre için Adalet Divanı Başkanı ve Yardımcısını seçerler. Başkan
yeniden seçilebilir.

Adalet Divanı Başkanı ve yardımcısı, gizli oy ve salt çoğunluk ile seçilmektedir.

Adalet Divanı Üyeleri

Koen Lenaerts
Antonio Tizzano
Rosario Silva de Lapuerta
Marko Ilešič
Lars Bay Larsen
Thomas von Danwitz
José Luís da Cruz Vilaça
Melchior Wathelet
Allan Rosas
Jiří Malenovský
Egils Levits
Carl Gustav Fernlund
Christopher Vajda
Juliane Kokott
Endre Juhász
Anthony Borg Barthet U.O.M.
Eleanor Sharpston
Paolo Mengozzi
Yves Bot
Jean-Claude Bonichot
Alexander Arabadjiev
Camelia Toader
Marek Safjan
Daniel Šváby
Maria Berger
Alexandra (Sacha) Prechal
Egidijus Jarašiūnas
Nils Wahl
Siniša Rodin
François Biltgen
Küllike Jürimäe
Maciej Szpunar
Constantinos Lycourgos
Manuel Campos Sánchez-Bordona
Michail Vilaras
Eugene Regan
Henrik Saugmandsgaard Øe
Michal Bobek
Evgeni Tanchev
Alfredo Calot Escobar

 

Yazar

Diplomat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.