• Güvenlik İkilemi Nedir ? Güvenlik İkilemi; Bir devletin savunma amaçlı askeri yapılanmasının, başka devletler tarafından her zaman, potansiyel ya da fiili saldırganlık olarak yorumlanmaya maruz kaldığı vemisilleme niteliğinde askeri yapılanmaya vs. yol açtığı bir durum. (Heywood) Devletlerin temel amacı kendi güvenliklerini en üst düzeye çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen silah alımları ve yeni askeri teknolojilerin geliştirilmesi gibi birçok eylem, ...
  • Ursula von der Leyen  Ursula von der Leyen, doktor ve 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle AB Komisyonu Başkanı. Doğum Tarihi: 8 Ekim 1958 Doğum Yeri: Brüksel Görevi: AB Komisyonu Başkanı Avrupa Komisyonu resmi web sitesi: ec.europa.eu 1958 doğumlu olan Ursula von der Leyen, evli ve 7 çocuk annesidir. 2005’ten 2019’a kadar Almanya Hükümeti’nde görev almıştır. 16 Temmuz 2019’da von ...
  • Self Determinasyon Hakkı Self determinasyon hakkı(kendi kaderini tayin hakkı); siyasi bir ilke olarak, kendi kaderini tayin etme fikri ilk başta , Fransız ve Amerikan devrimleri tarafından erken ifade edilen milliyetçilik doktrininin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Self-determinasyonun tarihsel geçmişi daha eskilere dayansa da esas olarak I. ve II. Dünya Savaşlarından sonra en belirgin şekilde ifade edilmeye başlanmıştır. 20. yüzyılda ...
  • Uluslararası İlişkiler Teorileri Uluslararası İlişkiler; “uluslararası sistem” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetler arası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir. Disiplin, 20. yüzyılın başlarında Galler’de doğmuş ve ilk yıllarında Britanya’da gelişmiştir. Bu dönemde uluslararası ilişkilerde hakim ekol idealizmdir. Daha sonraki ...
  • Türkiye – Rusya Askeri Güç Karşılaştırması Dünya askeri güç sıralamasında ilk 10’da yer alan Türkiye ve Rusya‘nın askeri güç kapasitelerinin 2019 verileri ile karşılaştırması. Dünya askeri güç sıralamasında Türkiye 9.sırada yer alırken, Rusya 2. sırada yer almaktadır. Türkiye – Rusya Askeri Güç Karşılaştırması TÜRKİYE RUSYA Dünya Sıralaması 9 2 Toplam Nüfus 81.250.236 144.554.993 Aktif Personel 355.000 1.013.628 Yedek Personel 380.000 2.572.500 ...
Güvenlik İkilemi Nedir ?
Ursula von der Leyen
Self Determinasyon Hakkı
Uluslararası İlişkiler Teorileri
Türkiye – Rusya Askeri Güç Karşılaştırması