Avrupa Birliği Merkez Bankası Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Merkez Bankası, Avrupa Birliği‘nin parasal birliği ve ortak para birimi olan euronun yönetiminden sorumlu organıdır. Avrupa Merkez Bankası Kuruluş Tarihi: 1 Haziran 1998 Avrupa Merkez Bankası Merkezi: Frankfurt Avrupa Merkez Bankası Başkanı: Mario Draghi Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı: Vítor Constâncio Avrupa Merkez Bankası Resmi Web Sitesi: www.ecb.europa.eu Euro Kullanan Ülke Sayısı: 19 Avrupa Birliği …

Devamını oku

Avrupa Birliği Sayıştayı Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Sayıştayı, Avrupa Birliği‘nin tüm gelir ve giderlerini, Birlik bütçesinin doğru uygulanıp uygulanmadığını kontrol eder. Sayıştay, gelir ve giderlerin hukuka uygun olup olmadığını denetler. AB Sayıştayı Kuruluş Anlaşması: Brüksel Anlaşması AB Sayıştayı Kuruluş Yılı:1975 AB Sayıştayı Merkezi: Lüksemburg AB Sayıştayı Resmi Web Sitesi: www.eca.europa.eu Avrupa Birliği Sayıştayı’nın Yapısı AB Sayıştayı kurul olarak çalışan bir yapıya sahiptir. …

Devamını oku

Avrupa Birliği Adalet Divanı Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği’nin yargı organı, AB hukuk sisteminin tarafsız ve bağımsız şekilde yürütüldüğü mahkemedir. Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkanı: Koen Lenaerts Avrupa Birliği Adalet Divanı Başkan Yardımcısı: Antonio Tizzano Avrupa Birliği Adalet Divanı Merkezi: Lüksemburg Avrupa Birliği Adalet Divanı Kuruluş Tarihi: 1952 Avrupa Birliği Adalet Divanı Resmi Web Sitesi: curia.europa.eu Adalet Divanı Yapısı AB yargısı, Adalet …

Devamını oku

Avrupa Birliği Zirvesi Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Zirvesi, Avrupa Birliği‘nin genel siyasi yönünü ve önceliklerini belirleyen organıdır. Avrupa Birliği Zirvesi Başkanı: Donald Tusk Avrupa Birliği Zirvesi Genel Merkezi: Brüksel Avrupa Birliği Zirvesi Web Sitesi: consilium.europa.eu Lizbon Anlaşması öncesinde AB’nin kurumsal yapısında ayrıca yer almayan Zirve, Lizbon Anlaşması ile resmi bir kurum haline gelmiştir. AB Zirvesi, Avrupa Birliği’nin en üst düzey siyasi karar alma …

Devamını oku

Avrupa Birliği Konseyi Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği Konseyi,  Avrupa Birliği‘nin genel politika gündemini ve önceliklerini belirleyen organıdır. Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı: 1 Ocak 2017-30 Haziran 2017 Malta Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanı: 1 Temmuz 2017-31 Aralık 2017 Estonya Avrupa Birliği Konseyi Resmi Web Sitesi: consilium.europa.eu Avrupa Birliği Konseyi Genel Merkezi: Brüksel ( Belçika) Konsey’in Yapısı AB üyesi devletlerin hükümetlerindeki bakanlardan oluşan bir organdır. …

Devamını oku

Avrupa Komisyonu Hakkında Bilgi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği‘nin yürütme organıdır. Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirlenen politikalar komisyon tarafından uygulanır. Başkan: Jean-Claude Juncker Avrupa Komisyonu resmi web sitesi: ec.europa.eu Avrupa Komisyonu’nun Yapısı Komisyon Başkan ve yardımcıları da dahil olmak üzere 28 üyeden oluşur. AB üyesi ülkelerin her birinden bir üye bulunur. Komisyon üyeleri 5 yıllık bir dönem için seçilmektedir. Mevcut olan ekibin çalışması …

Devamını oku

Avrupa Parlamentosu Hakkında Bilgi

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği üye ülke vatandaşlarını temsil eder, yasama ve karar alma süreçlerine katılır, Birlik kurumları üzerinde demokratik denetim mekanizması oluşturur. Avrupa Parlamentosu Başkanı: Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu Genel Merkezi: Brüksel,BELÇİKA Avrupa Parlamentosu Üye Sayısı: 751 (750 üye,1 başkan) Resmi Web Sitesi: europarl.europa.eu Avrupa Parlamentosu Yapısı Parlamentonun çok merkezli bir yapısı vardır. Parlamento’nun olağan toplantıları Brüksel ve Strazburg’da yapılırken idari …

Devamını oku

Dünya Bankası Hakkında Bilgi

Dünya Bankası, dünyanın çeşitli ülkelerine sermaye programları için kredi sağlayan uluslararası bir finans kuruluşudur. Birleşmiş Milletler‘in uzman kurumlarından bir tanesidir. Dünya Bankası Grubu kendisini; 189 üyeli, 170’ten fazla ülkedeki personeli ve 130’u aşkın yerde ofisi olan, yoksulluğu azaltmak, gelişmekte olan ülkelerde refahı sağlamak için çözümler üreten küresel bir ortaklık olarak tanımlamaktadır. 5 kurumdan oluşur. Dünya Bankası Kuruluş …

Devamını oku

Avrupa Birliği Hakkında Bilgi

Avrupa Birliği, temelleri altı üye tarafından kurulan 1951 Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT) ‘na dayanır. Tarihi gelişimi ile AB, günümüzde 28 üyeli bir birliğe dönüşmüştür. Avrupa Birliği Kurucu Üyeleri: Belçika, Federal Almanya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Hollanda Avrupa Birliği Kuruluş Antlaşması: Maastricht Antlaşması(7 Şubat 1992) Avrupa Birliği Başkenti: Brüksel Avrupa Birliği Üye Sayısı: 28 üyesi vardır. Avrupa Birliği Marşı: Neşeye Övgü(Ludwig van …

Devamını oku

Avrupa Birliği Üyeleri Kimlerdir ?

Avrupa Birliği‘ nin temelleri; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kurulmasına ilişkin Paris Anlaşması (1951) ile Avrupa Ekonomik Topluluğunun (AET) ve EURATOM’un kurulmasına ilişkin Roma Anlaşması (1957)’na dayanmaktadır. Avrupa Birliği’ne katılmak isteyen ülkelerin tam üyeliğe kabulünden önce Kopenhag Kriterleri’ni yerine getirmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği Üye Sayısı : 28 Birleşik Krallık 23 Haziran 2016 tarihinde yapılan referandum …

Devamını oku