G20 Nedir? G20 Hakkında Bilgi

G20 (Grup 20),  uluslararası sistemde yer alan başlıca gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ekonomiler arasındaki işbirliğini arttırmak ve uluslararası mali sistemi daha istikrarlı bir yapıya dönüştürmek amacıyla kurulmuş bir platformdur. Grup 20’de yer alan ülkeler dünya ticaretinden %80 pay alırken, dünya ekonomisinin %90’ını temsil etmektedir. Daha önce merkez bankaları ve maliye bakanları düzeyinde toplanırken, 2008 yılında …

Devamını oku

Şanghay İşbirliği Örgütü

Şanghay İşbirliği Örgütü, ilk olarak 1996 yılında Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan tarafından üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla “Şanghay Beşlisi” olarak kurulmuştur. 2001 yılında Özbekistan’ın da katılımıyla Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Kurulmasına Dair Deklarasyon hayata geçmiştir. Kuruluş Tarihi: 15 Haziran 2001 Merkezi: Çin Halk Cumhuriyeti (Pekin) Genel Sekreteri: Rashid Alimov …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği, BM Genel Sekreteri teşkilatın günlük işlerini yürüten uluslararası memurlardan oluşur. Birleşmiş Milletler‘in temel organlarına hizmet eder ve organların belirlediği politikaları uygular. Birleşmiş Milletler Şartı “Genel Sekreteri” örgütün baş idari yetkilisi olarak tanımlamaktadır. BM Genel Sekreteri Nasıl Seçilir; Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi‘nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından 5 yıllık süre ile seçilmektedir. Birleşmiş …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Adalet Divanı

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler‘in adli organıdır. Uluslararası Adalet Divanı Merkezi; Hollanda’nın Lahey kentindedir. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı; Ronny Abraham’dır. Uluslararası Adalet Divanı’nın Görevleri Devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak Birleşmiş Milletler ve ona bağlı özel teşkilatlara hukuk müşavirliği hizmeti vermektir. Uluslararası Adalet Divanı, tüm Birleşmiş Milletlere üye olan devletlere açıktır. Uluslararası Adalet Divanı kişi ve …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Vesayet Konseyi

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Vesayet Konseyi, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 13. maddesi gereğince 1945 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı‘nın 6 ana organından bir tanesidir. Vesayet Konseyi; 7 üye devletin yönetimi altına verilen 11 bölgesel yönetimin denetimini sağlamak ve bu bölgelerin kendi özerk yönetimlerini kurmaları ya da bağımsız olmaları için yeterli adımların atılmasını garanti etmek üzere kurulmuştur. Birleşmiş Milletler teşkilatı …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekonomik Ve Sosyal Konsey

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekonomik Ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Şartı ile oluşturulan BM’nin 6 ana organından bir tanesidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak için kurulmuştur. Ekonomik ve Sosyal Konsey kararlarını salt çoğunluk ile alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi

Birleşmiş Milletler Teşkilatı Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler‘in 5 ana organından biridir. BM şartına göre uluslararası barış ve güvenliği sağlamakla sorumlu olan birincil organdır. Güvenlik Konseyi görevlerini aralıksız yerine getirecek şekilde yapılanmıştır. Bu sebeple de üye devletlerin temsilcilerinin her zaman BM merkezinde bulunmaları gerekir. BM Güvenlik Konseyi veto yetkisi olan 5 daimi üye ve 10 geçici …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; BM’nin karar alıcı, politika yapıcı ve temsil organıdır. Birleşmiş Milletler Teşkilatı‘nın beş ana organından bir tanesidir. Genel Kurul örgütün ana istişare organıdır. Tüm üye ülkelerin birer oy hakkı bulunan temsilcilerinden oluşur. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Görev Ve Yetkileri Silahsızlanma ve silahların kontrolünü öngören düzenlemeler dahil olmak üzere uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Üyesi Devletler

Birleşmiş Milletler‘e üye ülkeler’in sayısı 193’tür. Birleşmiş Milletler son üyesi Güney Sudan ile bu sayıya ulaşmıştır. Bireşmiş Milletlere Üye Olma Şartları Nelerdir ? Birleşmiş Milletler Üyeliği, BM Antlaşmasının getirdiği tüm yükümlülükleri kabul eden ve bu yükümlülükleri uygulamaya muktedir ve istekli tüm barışsever milletlere açıktır. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi’nin önerisi üzerine yeni üyeleri kabul eder. Antlaşma, …

Devamını oku

Birleşmiş Milletler Örgütü Hakkında Bilgi

Birleşmiş Milletler(BM), 2. Dünya Savaşı sonrası galip olan büyük devletler- ABD, Sovyetler Birliği, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere liderliğinde kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler Şartı’nın İmzalanması: 26 Haziran 1945 Birleşmiş Milletler Şartı’nın Yürürlüğe Girmesi: 24 Ekim 1945 Merkezi: New York (ABD) Genel Sekreteri: Antonio Guterres Genel Sekreter Yardımcısı: Amina J. Mohammed Genel Kurul Başkanı: Peter Thomson Güvenlik Konseyi Başkanı: Roman …

Devamını oku