• Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği, BM Genel Sekreteri teşkilatın günlük işlerini yürüten uluslararası memurlardan oluşur. Birleşmiş Milletler‘in temel organlarına hizmet eder ve organların belirlediği politikaları uygular. Birleşmiş Milletler Şartı “Genel Sekreteri” örgütün baş idari yetkilisi olarak tanımlamaktadır. BM Genel Sekreteri Nasıl Seçilir; Genel Sekreter, Güvenlik Konseyi‘nin tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından 5 yıllık süre ile seçilmektedir. Birleşmiş ...
  • Yabancı Ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilik İletişim Bilgileri Yabancı Ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve İletişim Bilgileri ÜLKE BÜYÜKELÇİLİK Amerika Birleşik Devletleri Atatürk Bulvarı No:110 Kavaklıdere/ANKARA Tel:+90(312)4555555 Fax:+90(312)4670019 https://tr.usembassy.gov/tr/ Almanya Atatürk Bulvarı No:114 Kavaklıdere/ANKARA Tel: +90(312)4555100 Fax:+90(312)4555339 http://www.tuerkei.diplo.de Arnavutluk Ebuziya Tevfik Sok. No:17 Çankaya/ANKARA Tel: +90(312)4416103 Fax:+90(312)4416109 http://www.ambasadat.gov.al/turkey Avustralya Uğur Mumcu Caddesi No: 88 7. Kat Gaziosmanpaşa/ANKARA Tel: +90(312)4599500 Fax:+90(312)4464827 http://turkey.embassy.gov.au/ankaturkish/home.html Avusturya Köybaşı Cad. No: 46 Yeniköy/İSTANBUL ...
  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Adalet Divanı, Birleşmiş Milletler‘in adli organıdır. Uluslararası Adalet Divanı Merkezi; Hollanda’nın Lahey kentindedir. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı; Ronny Abraham’dır. Uluslararası Adalet Divanı’nın Görevleri Devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak Birleşmiş Milletler ve ona bağlı özel teşkilatlara hukuk müşavirliği hizmeti vermektir. Uluslararası Adalet Divanı, tüm Birleşmiş Milletlere üye olan devletlere açıktır. Uluslararası Adalet Divanı kişi ve ...
  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı Vesayet Konseyi Birleşmiş Milletler Teşkilatı Vesayet Konseyi, Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 13. maddesi gereğince 1945 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler Teşkilatı‘nın 6 ana organından bir tanesidir. Vesayet Konseyi; 7 üye devletin yönetimi altına verilen 11 bölgesel yönetimin denetimini sağlamak ve bu bölgelerin kendi özerk yönetimlerini kurmaları ya da bağımsız olmaları için yeterli adımların atılmasını garanti etmek üzere kurulmuştur. Birleşmiş Milletler teşkilatı ...
  • Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekonomik Ve Sosyal Konsey Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekonomik Ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler Şartı ile oluşturulan BM’nin 6 ana organından bir tanesidir. Ekonomik ve Sosyal Konsey, Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların eş güdüm içerisinde çalışmalarını sağlamak için kurulmuştur. Ekonomik ve Sosyal Konsey kararlarını salt çoğunluk ile alır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve ...
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Sekreterliği
Yabancı Ülkelerin Türkiye’deki Büyükelçilik İletişim Bilgileri
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Uluslararası Adalet Divanı
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Vesayet Konseyi
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Ekonomik Ve Sosyal Konsey